เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
cast ประกาศราคากลาง-RSS
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
chat ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
folder ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน
folder ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
folder ประกาศใช้เทศบัญญัติทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 6 เรื่อง
folder เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562
folder ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุมสถานที่ประชุมหรือทรัพยสินอื่นของเทศบา
folder ยกเลิกประกาศกำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
info One Stop Service : OSS
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

image วารสาร
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [15 กุมภาพันธ์ 2567]
ฉบับเดือน มกราคม 2567 [29 มกราคม 2567]
ฉบับเดือน มกราคม 2567 [26 มกราคม 2567]
ฉบับเดือน มกราคม 2567 [25 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67

camera_alt กิจกรรม
กิจกรรมเทศบาล ประจำปี 2566 [26 มกราคม 2567]
ผลการดำเนินการกิจกรรมที่ 4 “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น” [2 ตุลาคม 2566]
ภารกิจที่ต้องทำทุกวัน [20 มิถุนายน 2566]
ดูแลความเรียบร้อยตลาดนัด [19 ธันวาคม 2565]
 
chat_bubble ประกาศการจัดซื้อจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045989656
นายกิเลน กาเผือก
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0981018993
นายกิเลน กาเผือก
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0981018993
นายสมพร พฤกษชาติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0646415188
นายสมพร พฤกษชาติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0646415188
นายสมาน สมวงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสมาน สมวงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางอรวรรณ กลางประพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางอรวรรณ กลางประพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
info การใช้หลักสูตรทุจริตศึกษาระดับปฐมวัย

สถิติ sitemap
วันนี้ 159
เดือนนี้6,299
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)42,884
ทั้งหมด 241,401


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ