เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
23 กุมภาพันธ์ 2567
find_in_page คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่2) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
12 กุมภาพันธ์ 2567
find_in_page ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่2) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 38
11 กุมภาพันธ์ 2567
find_in_page รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 70
11 กุมภาพันธ์ 2567
photo รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ประจำปีการศึกษา 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 59
11 กุมภาพันธ์ 2567
find_in_page รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 67
30 มกราคม 2567
photo ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 32
30 มกราคม 2567
insert_drive_file เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
16 มกราคม 2567
insert_drive_file เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
3 มกราคม 2567
photo ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 111
6 ธันวาคม 2566
insert_drive_file เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
30 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
17 พฤศจิกายน 2566
find_in_page ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 242
16 พฤศจิกายน 2566
photo นิคมสหกรณ์พนา แจ้งให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (อัตราค่าบำรุง และหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสหกรณ์ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
15 พฤศจิกายน 2566
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
8 พฤศจิกายน 2566
photo รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
3 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
3 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
3 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
24 ตุลาคม 2566
find_in_page ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 59
17 ตุลาคม 2566
insert_drive_file เรื่อง การสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 115 รายการ) 1 2 3 4 5 6