messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
4 มิถุนายน 2567
ประกาศเรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 29
31 พฤษภาคม 2567
find_in_page เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พ.ศ 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 46
24 พฤษภาคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 18
14 พฤษภาคม 2567
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 22
1 พฤษภาคม 2567
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 13
4 เมษายน 2567
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 47
30 มีนาคม 2567
แผนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดย : adminเปิดอ่าน : 3
27 มีนาคม 2567
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 22
25 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่2) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 270
19 มีนาคม 2567
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยส่มัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 23
19 มีนาคม 2567
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยแรก ประจำปี 2568 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
19 มีนาคม 2567
ประกาศเทศบาล เรื่อง อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล ประจำปีงบฯ 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 22
4 มีนาคม 2567
ประกาศรับสมัครทีมฟุตบอล แข่งขันฟุบอล 7 คน ประจำปี 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 93
28 กุมภาพันธ์ 2567
อันตรายและแนวทางการป้องกันฝุ่น PM2.5 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 32
28 กุมภาพันธ์ 2567
งดเผาในที่โล่งทุกชนิดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 86
27 กุมภาพันธ์ 2567
กฎหมายน่ารู้ เรื่อง การเผาหญ้า ไร่ น่า เผาขยะ มีความผิดทั้งจำ ทั้งปรับ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 28
23 กุมภาพันธ์ 2567
find_in_page ประกาศเรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่2) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 46
12 กุมภาพันธ์ 2567
find_in_page ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่2) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 63
11 กุมภาพันธ์ 2567
find_in_page รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 138
11 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ประจำปีการศึกษา 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 120
1 - 20 (ทั้งหมด 131 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7