messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
chat ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยืของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำปี พ.ศ. 2565/ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยืของที่ดินและสิ่งปลูกสร้

พรก.ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

ประกาศการต่อสัญญาเช่าแผงตลาดสด