messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน ธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาล ปทุมราชวงศา , โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนตั้งใจพัฒนา - ชุมชนหลานเจ้าปู่ ตำบลนาหว้า จำนวน 2 ช่วง ยาว 457 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,646 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา , โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร เดือนพฤษภาคม 2566 - มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต ชุมชนตั้งใจพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต ชุมชนหลานเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต ชุมชนตั้งใจพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต ชุมชนหลานเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อจถ. 06 สายช่างเจี๊ยบ(ซอยพุทธรัตน์) ชุมชนแก้วมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบฐานรากแผ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อจถ.05 สายแยกทางบ้านตาด - รอบห้วยกำปี้ หมู่ที่ 1 ชุมชนรุ่งอรุณ ตำบลนาหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อจถ. 07 สายหลังฝายหัวยกำปี้ ชุมชนตั้งใจพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างถมดิน ขนาดพื้นที่ 44x60 เมตร บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานด้านทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา , โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร เดือนธันวาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟถนนโซ่ล่าเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 400 วัตต์ จำนวน 36 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดศรีชมภู ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ชุมชนหลานเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 3 ชุมชนแก้วมงคล กว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุทธรัตน์ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 636 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ประจำภาคเรียนที่ 1/2565เดือนกรกฎาคม 2565-กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed ซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หลังบ้าน อ.อะไหล่ยนต์ หมู่ที่ 3 ชุมชนแก้วมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจถ04 จำนวน 3 ช่วง ชุมชนแยกทางหลวงหนุ่มพันธุ์ปลา - ชุมชนหลานเจ้าปู่ ตำบลนาหว้า พื้นที่รวม 4,120 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed ซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร เดือนมีนาคม 2565 - พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 183
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจถ02 จำนวน 2 ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข202 - ข้างโรงสี ช่วง 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วง 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 544 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมยาว 900 เมตร หมู่ 4 ตำบลนาหว้า พื้นที่รวม 4,500 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจถ01 จากสายแยกทางหลวง 202 ถึงสายบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,570 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจถ03 จากสายแยกทางหลวง 202 ถึงสายบ้านตาด ชุมชนรุ่งอรุณ ตำบลนาหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed ซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ -กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 218
rss_feed ซื้อสื่อการเรียน การสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 219
rss_feed ซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed จ้างโครงการถมดินในพื้นที่จัดตั้งเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ปริมาณงาน 1 ไร่ 3 งาน ปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า 4,500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลังวัดศรีชมภู่) ชุมชนหลานเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 298
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 307
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง จัดการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เดือนมกราคม -มีนาคม 2564 จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 358
rss_feed โครงการจ้างเหมาคนงานทำความสะอาดชุมชน ปีงบประมาณ 2564 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 5 ราย
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 390
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2564เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 394
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการบุคลากรสำนักปลัด ตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จำนวน 5 ราย เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 414
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 405
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ประจำภาคเรียนที่ 1/2563เดือน ธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 410
1 - 50 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2