messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
info คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองช่าง

กองคลัง

กองการศึกษา

คำสั่งปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งปรับปรุงผู้รักษาราชการแทน