info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการนายกฯ 081-0720-672 / สำนักปลัด 045-989-656 กด 1 / กองคลัง 045-989-656 กด 2 / กองช่าง 045-989-656 กด 3 / กองการศึกษา 045-989-656 กด 4 / กองสาธารณสุขฯ 045-989-656 กด 5 งานป้องกันฯ 045-989-656 กด 6account_box กองช่าง
นางนันทชัย ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางนันทชัย ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพัฒน์ แก้วชารี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
นายสุพัฒน์ แก้วชารี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
จ่าสิบเอกณรงค์ วงศ์ชาลี
นายช่างไฟฟ้าอวุโส
จ่าสิบเอกณรงค์ วงศ์ชาลี
นายช่างไฟฟ้าอวุโส
นายวิษณุ แม่นธนู
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวิษณุ แม่นธนู
นายช่างโยธาชำนาญงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74