info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการนายกฯ 081-0720-672 / สำนักปลัด 045-989-656 กด 1 / กองคลัง 045-989-656 กด 2 / กองช่าง 045-989-656 กด 3 / กองการศึกษา 045-989-656 กด 4 / กองสาธารณสุขฯ 045-989-656 กด 5 งานป้องกันฯ 045-989-656 กด 6camera_alt กิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะการประกวดและนางสาวไทย ประจำปี 2565 [27 มกราคม 2565]
จิตอาสาเตรียมสถานที่ต้อนรับนางสาวไทย ณ พระธาตุนาป่าแซง [24 มกราคม 2565]
พิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระสมเด็จมหาจักพรรดิ์ ณ วัดนาหว้าป่าหนองกรุง [29 ธันวาคม 2564]
ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานประกอบการ ร้านค้า ในเขตพื้นที่เทศบาล [27 ธันวาคม 2564]
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ราชฎรที่ประสบภัยหนาว [20 ธันวาคม 2564]
การประชุมหารือการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [9 ธันวาคม 2564]
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2564 [5 ธันวาคม 2564]
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้พื้นที่ในการขอรับงบประมาณสร้างสนามฟุตซอล [3 ธันวาคม 2564]
พิธีเปิดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 [2 ธันวาคม 2564]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [26 พฤศจิกายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 145 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 144