info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการนายกฯ 081-0720-672 / สำนักปลัด 045-989-656 กด 1 / กองคลัง 045-989-656 กด 2 / กองช่าง 045-989-656 กด 3 / กองการศึกษา 045-989-656 กด 4 / กองสาธารณสุขฯ 045-989-656 กด 5 งานป้องกันฯ 045-989-656 กด 6folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
photo ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
ชื่อเรื่อง: ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
ชื่อไฟล์: PjaUOJqFri125949.jpg
photo รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
ชื่อเรื่อง: รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อไฟล์: 8YKYX3IWed33427.jpg
photo ประกาศงบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศงบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์: 0WEOwAAMon30704.jpg
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 99