เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.2
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file มาตรฐานหอพัก
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file มาตรฐานตลาด
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (1)
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file มาตรฐานระบบน้ำสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file มาตรฐานการควบคุมอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชมชน
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file มาตรฐานทางระบายน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file มาตรฐานการตลาด
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3