messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
place ท่องเที่ยวและกีฬา/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ถนนสายวัฒนธรรมปทุมราชวงศา

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ...จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานศิลปะอันดีงาม ตลอดจนจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ
...จัดทำบุญผะเหวด ปีละหนึ่งครั้ง ระหว่างเดือน ๓ หรือเดือน ๔ ไปจนถึงกลางเดือน ๕ เป็นประเพณีความเชื่อแต่โบราณกาล ถือเป็นฮีตเป็นคลองคือการปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประเพณีที่รู้จักกันดีและพูดจนติดปากว่า “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่”
บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ

ไหว้พระขอพรพระเจ้าใหญ่วิปัสสี วัดนาหว้า
...วัดนาหว้า ตั้งอยู่เลขที่ 309 บ้านนาหน้า หมู่ที่1 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กล้าง13 เมตร ยาว37 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.2540 เป็นอาคารคอนกรีต อุโยสถ กว้าง8เมตร กุฏูิสงฆ์ 15หลัง ป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ปูชนียวัตถุ มีพระเจ้าใหญ่วิปัสสี ขนาดหน้าตักกว้าง 4เมตร สูง5 เมตร วักนาหว้า ตั้งเมื่อ พ.ศ.2541ได้รับพระราชทานวิสุคามสีคามสีมาเมื่อพ.ศ.2542
ไหว้พระขอพรพระเจ้าใหญ่วิปัสสี วัดนาหว้า


งานประเพณีบุญเดือนหก(บุญบั้งไฟ)
...เป็นความเชื่ออิงพงศาวดารว่าเป็น สัญลักษณ์ของการขอฝนเมื่อเข้าฤดูฝนการทำนา เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและให้พืชผลทางการเกษตรอุดม สมบูรณ์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานบุญบั้งไฟ
งานประเพณีบุญเดือนหก(บุญบั้งไฟ)

งานประเพณีเข้าพรรษา
... สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัด สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ลด ละ เลิกอบายมุข จัดขึ้นทุกปี แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (สำหรับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน จะเริ่มในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง) จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังจากออกพรรษาแล้ว พระที่อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือน
งานประเพณีเข้าพรรษา

งานประเพณีลอยกระทง
..เป็นความเชื่อ เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมา แม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี
งานประเพณีลอยกระทงไหว้พระขอพรวัดศรีชมภู่


อ่างเก็บน้ำห้วยกำปี้
เดิมชื่อว่า ห้วยตาเที่ยว ภายหลังได้มีกรมชลประทานได้เข้า มาพัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อใช้ในการ อุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง เมื่อปี พ.ศ. 2519 สร้างเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2521 อ่างเก็บน้ำห้วยหินกองมีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ความจุน้ำ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้บริการ น้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 2 ตำบล คือ ตำบลคำโพน และตำบลนาหว้า และ 2 อำเภอ คือ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
อ่างเก็บน้ำห้วยกำปี้

ข้อมูลด้านการกีฬา
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา มีพื้นครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 7 ตารางกีโลเมตร - มีสนามฟุตบอล/ขนาด 80x40 เมตร จำนวน 1 แห่ง บริเวณศาลาเฉลิมเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - สนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐาน/ สำหนับจัดการแข่งขันทุกระดับ จำนวน 1 แห่ง บริเวณศาลาเฉลิมเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - สนามเซปักตะกร้อพื้นหญ้า/สำหรับแข่งขันเยาวชนและท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง บริเวณศาลาเฉลิมเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - สนามฟุตซอลพื้นซีเมนต์/ ใช้แข่งขันในทุกระดับ จำนวน 1 แห่ง บริเวณตลาดสดเทศบาล - ลานกีฬาออกกำลังกาย/ จำนวน 1 แห่ง บริเวณตลาดสดเทศบาล
สนามกีฬาเทศบาล


สนามวอลเลย์บอล


สนามเซปักตะกร้อพื้นหญ้า


สนามฟุตซอลพื้นซีเมนต์

ลานกีฬาออกกำลังกายผู้สูงอายุ


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายประเสริฐ บุญมาก อายุ 69 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 249 หมู่ 4 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ทำนา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา

นายเศรษฐา บ่อแก้ว อายุ 42 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 55/2 บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ 4 ตำบลนาหว้าอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ทำนา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา


นายบุญมา บ่อแก้ว อายุ ๗๓ ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

นายก๋วน แสนเป็ง อายุ ๗๖ ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้านยาสมุนไพรพื้นบ้าน

นางสาวศัลย์อักษร พรมอินทร์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ 318 หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้านยาสมุนไพรพื้นบ้าน

นายประเสริฐ บุญมาก อายุ 69 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 249 หมู่ 4 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้านการเกษตรกร กักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้ง ขุดบ่อเลี้ยงปลา เกษตรผสมผสาน

นางเผือก ยอดแก้ว อายุ ๖๐ ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๗๒หมู่ที่ ๔ บ้านนาหว้าตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้านการทำพานบายศรี การทำขันหมากเบ็ง

นางมะลิ บุษบาล อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้านการทอผ้า

นางหนูเลื่อน บ่อแก้ว อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๖/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการทำขนมจีน


นางสาวอัญชณา สืบสำราญ อายุ 30 ปี ที่อยู่143 ม.4 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ สานตะกร้าพลาสติก


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.ด้านเกษตรกรรม -ชื่อ-สกุล นายประเสริฐ บุญมาก อายุ 69 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 249 หมู่ 4 ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ท านา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา -ชื่อ-สกุล นายเศรษฐา บ่อแก้ว อายุ 42 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 55/2 บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ 4 ต าบลนาหว้าอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ท านา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา 2.ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม -ชื่อ-สกุล นางบุญยิ่ง ลาภสาร อายุ ๖๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๕ บ้านนาถาวร ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการทำพานบายศรี -ชื่อ- สกุล นางเผือก ยอดแก้ว อายุ ๖๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๗๒หมู่ที่ ๔ บ้านนาหว้าต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการท าพานบายศรี การท าขันหมกเบ็ง -ชื่อ- สกุล นางดอกหล่ า แก้วโท อายุ ๕๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้านการท าพานบายศรี การทอผ้า -ชื่อ- สกุล นางพวง พุดแดง อายุ ๗๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน การทอผ้า -ชื่อ- สกุล นางล าดวน ทองห่อ อายุ ๖๙ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน การสานแห สานสวิง -ชื่อ- สกุล นางมะลิ บุษบาล อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้านการทอผ้า -ชื่อ- สกุล นางอ านวย เทพพันทา อายุ ๖๗ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน จักรสาน สานสวิง -ชื่อ- สกุล นางเฉลียว วงศ์วาน อายุ ๖๙ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้านการท าพานบายศรี การท าขันหมากเบ็ง -ชื่อ- สกุล นางอ าคา บ่อแก้ว อายุ ๖๕ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๔ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก -ชื่อ- สกุล นายดา ทองแก้ว อายุ ๗๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๔ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน ท าไม้กวาดจากทางมะพร้าว สานแปลจากไม้ไผ 3ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการรักษาโรค การใช้สมุนไพร นวดแผนโบราณ -ชื่อ- สกุล นายก๋วน แสนเป็ง อายุ ๗๖ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้าน ยาสมุนไพรพื้นบ้าน -ชื่อ- สกุล นางสาวศัลย์อักษร พรมอินทร์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ 318 หมู่ที่ 2 ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้าน ยาสมุนไพรพื้นบ้าน 4.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -่อ-สกุล นายประเสริฐ บุญมาก อายุ 69 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 249 หมู่ 4 ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการเกษตรกร กักเก็บน้ าใช้ในฤดูแล้ง ขุดบ่อเลี้ยงปลา เกษตรผสมผสาน -ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล นายเศรษฐา บ่อแก้ว อายุ 42 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 55/2 บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ 4 ต าบลนาหว้าอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ท านา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา 5.ด้านศาสนา พิธีกรรม -ชื่อ- สกุล นายบุญมา บ่อแก้ว อายุ ๗๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน หมอพราหมณ์สู่ขวัญ -ชื่อ- สกุล นายญาณ แสนเขียว อายุ ๘๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๘๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสารถด้าน หมอสูตร,หมอพราหมณ์สู่ขวัญ -ชื่อ- สกุล นายพิทักษ์ พูลภาพ อายุ ๖๕ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙๕หมู่ที่ ๒ บ้านนาหว้าต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารด้าน หมอพราหมณ์สู่ขวัญ -ชื่อ- สกุล นายเผิ่ง หอมน้อย อายุ ๘๗ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้านหมอพราหมณ์สู่ขวัญ 6.ด้านการอยู่กิน การประกอบอาชีพ -ชื่อ- สกุล นางสมหมาย ชูรัตน์อายุ ๔๘ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมจีน -ชื่อ- สกุล นางอมร วันสา อายุ ๔๙ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๖๘ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมจีน -ชื่อ- สกุล นางหนูเลื่อน บ่อแก้ว อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๖/๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมจีน -ชื่อ- สกุล นางเพ็ต พุดแดง วันสา อายุ ๔๖ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๔๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมทองม้วน