messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
21 ตุลาคม 2565
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำ ปีงบประมาณ 2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 75
21 ตุลาคม 2565
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 61
18 ตุลาคม 2565
เรื่อง การประมูลการจัดหาประโยชน์ในห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา poll โดย : adminเปิดอ่าน : 65
18 ตุลาคม 2565
เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 48
29 สิงหาคม 2565
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดงานทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมปทุมราชวงศา ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 54
13 กรกฎาคม 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565(กองคลัง) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 98
6 มิถุนายน 2565
find_in_page ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 146
2 มิถุนายน 2565
ประกาศ ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ตำบลนาหว้า | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 134
29 พฤษภาคม 2565
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปี 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 27
23 พฤษภาคม 2565
งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา find_in_page ขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 153
19 พฤษภาคม 2565
ขั้นตอนขอมีบัตรและขึ้นทะเบียนมีสิทธิรับเบี้ยคนพิการ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 135
28 เมษายน 2565
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2652 ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 165
5 เมษายน 2565
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] [ไฟล์15] [ไฟล์16] [ไฟล์17] [ไฟล์18] [ไฟล์19] [ไฟล์20] [ไฟล์21] [ไฟล์22] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 196
5 เมษายน 2565
ประกาศเรื่องประมูลตลาดถนนคนเดิน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 172
24 มีนาคม 2565
ประกาศ การประมูลราคาตลาดถนนคนเดินเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 136
10 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย poll โดย : adminเปิดอ่าน : 162
30 ธันวาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] [ไฟล์15] [ไฟล์16] [ไฟล์17] [ไฟล์18] [ไฟล์19] [ไฟล์20] [ไฟล์21] [ไฟล์22] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 59
1 ธันวาคม 2564
รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 235
1 ธันวาคม 2564
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 204
23 พฤศจิกายน 2564
ขอเชิญร่วมงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล "สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ" | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 298
81 - 100 (ทั้งหมด 136 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7

× เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา