info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการนายกฯ 081-0720-672 / สำนักปลัด 045-989-656 กด 1 / กองคลัง 045-989-656 กด 2 / กองช่าง 045-989-656 กด 3 / กองการศึกษา 045-989-656 กด 4 / กองสาธารณสุขฯ 045-989-656 กด 5 งานป้องกันฯ 045-989-656 กด 6collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ถวายกฐินสามัคคี ปีะจำปี 2564 [31 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
จัดกิจกรรมแห่เชิญผะเหวด หรือพระเวสสันดรเข้าเมือง [30 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รับมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ 7 ชุมชน [13 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ร่วมกับชุมชน [27 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 [22 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม Big Cleaning Day [30 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
ประชุมผู้ปกครองเด็กก่อนเปิดภาคเรียน [27 มิถุนายน 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83