ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : B7CrVWFWed84311.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ...จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานศิลปะอันดีงาม ตลอดจนจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ...จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานศิลปะอันดีงาม ตลอดจนจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป../add_file/การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ...จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานศิลปะอันดีงาม ตลอดจนจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ :../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ เทศบาล การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ เทศบาล และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ เทศบาล การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ เทศบาล และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ เทศบาล การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ เทศบาล และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เดิมใช้ชื่อว่า เทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่ และเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มีพื้นที่ประมาณ 7.00 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาหว้าและตำบลนาป่าแซง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ 32 กิโลเมตร มีถนนอรุณประเสริฐทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2252 เส้นทางตำบลนาหว้า ถึงอำเภอกุดข้าวปุ้น ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลนาป่าแซงอำเภอปทุมราชวงศา เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ชื่อว่า สุขาภิบาลนาหว้าใหญ่ และยกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด 5 หมู่บ้าน 7 ชุมชน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ชุมชนรุ่งอรุณ, ชุมชนตั้งใจพัฒนา หมู่ที่ 2 ชุมชนหลักเมือง, ชุมชนหลานเจ้าปู่ หมู่ที่ 3 ชุมชนแก้วมงคล หมู่ที่ 4 ชุมชนสหกรณ์พัฒนา หมู่ที่ 5 ชุมชนนาถาวร แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย 1. สำนักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมการเกษตร งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขา งานรัฐพิธี งานทะเบียนราษฎร์ งานบัตรประจำตัวประชาชน การประชุมสภาเทศบาล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร งานการเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั้งหมด และราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้ 1.1 ฝ่ายอำนวยการ 1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป 1.1.2 งานส่งเสริมการเกษตร 1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 1.1.4 งานรักษาความสงบ 1.1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.1.6 งานเทศกิจ 1.1.7 งานธุรการกอง 1.1.8 งานสารบรรณกลาง 1.1.9 งานรัฐพิธี 1.1.10 งานกิจการสภา 1.2 ฝ่ายปกครอง 1.2.1 งานทะเบียนราษฎร 1.2.2 งานบัตรประจำตัวประชาชน 1.3 ฝ่ายนโยบายและแผนงานงบประมาณ 1.3.1 งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 1.3.2 งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 1.3.3 งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 1.3.4 งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต 1.3.5 งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี 1.3.6 งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 1.3.7 งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน 1.3.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.4 ฝ่ายบริการประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1.4.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน 1.4.2 สำรวจและรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุปัจจัยต่างๆ 1.5 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 1.5.1 งานสังคมสงเคราะห์ 1.5.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 1.5.3 งานกิจการสตรี เด็ก เยาวชน และคนชรา 1.5.4 งานพัฒนาชุมชนเมือง 1.5.5 งานส่งเสริมอาชีพ 1.5.6 งานสร้างความเข็มแข็งชุมชน 1.5.7 งานธุรการกอง 1.5.8 งานสารบรรณกอง 2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการดังนี้ 2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 2.1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน 2.1.2 .2งานการเงินและบัญชี 2.1.3 งานระเบียบการคลัง 2.1.4 งานสถิติการคลัง 2.1.5 งานธุรการกอง 2.1.6 งานสารบรรณกอง 2.2 ฝ่ายจัดเก็บรายได้ 2.2.1 งานพัฒนารายได้ 2.2.2 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 2.3 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2.3.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2.3.2 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2.4 ฝ่ายงานพัสดุ 1) จัดทำระบบบริหารงานพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 2) ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 3) ดำเนินการจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย การควบคุมพัสดุ การจัดทำรายงานประจำปี การตรวจสอบรายงานประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ดำเนินการจัดการด้านคลังพัสดุ เช่น การลงทะเบียน การรับ - จ่าย การเก็บรักษา เพื่อให้การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ 5) ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ทุกประเภท เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบรายการทรัพย์สิน 6) ดำเนินการบริหารสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการคำนวณค่าเสื่อมราคา และต้นทุนผลผลิต 7) ตรวจสอบ จัดทำข้อผูกพันและดำเนินการบริหารสัญญา เพื่อให้การบริหารสัญญาถูกต้อง ครบถ้วนตามระยะเวลาเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง 8) ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็น หมดอายุการใช้งานและที่เสื่อมสภาพเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ลดภาระการใช้จ่ายในการเก็บรักษาและสามารถวางแผนจัดหาพัสดุทดแทน 3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายใน 2 ฝ่าย 3.1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 3.1.1 งานวิศวกรรม 3.1.2 งานสถาปัตยกรรม 3.1.3 งานผังเมือง 2. ฝ่ายการโยธา 2.1 งานสาธารณูปโภค 2.2 งานสวนสาธารณะ 2.3 งานศูนย์เครื่องจักรกล 2.4 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 2.5 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย 2.6 งานธุรการกอง 2.7 งานสารบรรณกอง 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ ศูนย์บริหารสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข งานธุรการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้ 4.1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 4.1.2 งานวางแผนสาธารณสุข 4.1.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 4.1.4 งานรักษาความสะอาด 4.1.5 งานเผยแพร่และฝึกอบรม 4.1.6 งานส่งเสริมสุขภาพ 4.1.7 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 4.1.8 งานสัตวแพทย์ 4.1.9 งานธุรการกอง 4.1.10 งานสารบรรณกอง 5. กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการศึกษาในระดับเด็กก่อนปฐมวัย ประสานงานด้านงานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมด้านงานกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนภายในเขตเทศบาล แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 5 แผนงาน คือ 5.1. ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย 5.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5.1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5.1.3 งานไม่กำหนดระดับ 5.2. ฝ่ายส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ ประกอบด้วย 5.2.1 งานกีฬาและนันทนาการ 5.2.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เดิมใช้ชื่อว่า เทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่ และเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มีพื้นที่ประมาณ 7.00 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาหว้าและตำบลนาป่าแซง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ 32 กิโลเมตร มีถนนอรุณประเสริฐทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2252 เส้นทางตำบลนาหว้า ถึงอำเภอกุดข้าวปุ้น ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลนาป่าแซงอำเภอปทุมราชวงศา เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ชื่อว่า สุขาภิบาลนาหว้าใหญ่ และยกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด 5 หมู่บ้าน 7 ชุมชน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ชุมชนรุ่งอรุณ, ชุมชนตั้งใจพัฒนา หมู่ที่ 2 ชุมชนหลักเมือง, ชุมชนหลานเจ้าปู่ หมู่ที่ 3 ชุมชนแก้วมงคล หมู่ที่ 4 ชุมชนสหกรณ์พัฒนา หมู่ที่ 5 ชุมชนนาถาวร แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย 1. สำนักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมการเกษตร งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขา งานรัฐพิธี งานทะเบียนราษฎร์ งานบัตรประจำตัวประชาชน การประชุมสภาเทศบาล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร งานการเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั้งหมด และราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้ 1.1 ฝ่ายอำนวยการ 1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป 1.1.2 งานส่งเสริมการเกษตร 1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 1.1.4 งานรักษาความสงบ 1.1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.1.6 งานเทศกิจ 1.1.7 งานธุรการกอง 1.1.8 งานสารบรรณกลาง 1.1.9 งานรัฐพิธี 1.1.10 งานกิจการสภา 1.2 ฝ่ายปกครอง 1.2.1 งานทะเบียนราษฎร 1.2.2 งานบัตรประจำตัวประชาชน 1.3 ฝ่ายนโยบายและแผนงานงบประมาณ 1.3.1 งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 1.3.2 งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 1.3.3 งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 1.3.4 งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต 1.3.5 งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี 1.3.6 งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 1.3.7 งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน 1.3.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.4 ฝ่ายบริการประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1.4.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน 1.4.2 สำรวจและรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุปัจจัยต่างๆ 1.5 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 1.5.1 งานสังคมสงเคราะห์ 1.5.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 1.5.3 งานกิจการสตรี เด็ก เยาวชน และคนชรา 1.5.4 งานพัฒนาชุมชนเมือง 1.5.5 งานส่งเสริมอาชีพ 1.5.6 งานสร้างความเข็มแข็งชุมชน 1.5.7 งานธุรการกอง 1.5.8 งานสารบรรณกอง 2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการดังนี้ 2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 2.1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน 2.1.2 .2งานการเงินและบัญชี 2.1.3 งานระเบียบการคลัง 2.1.4 งานสถิติการคลัง 2.1.5 งานธุรการกอง 2.1.6 งานสารบรรณกอง 2.2 ฝ่ายจัดเก็บรายได้ 2.2.1 งานพัฒนารายได้ 2.2.2 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 2.3 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2.3.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2.3.2 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2.4 ฝ่ายงานพัสดุ 1) จัดทำระบบบริหารงานพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 2) ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 3) ดำเนินการจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย การควบคุมพัสดุ การจัดทำรายงานประจำปี การตรวจสอบรายงานประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ดำเนินการจัดการด้านคลังพัสดุ เช่น การลงทะเบียน การรับ - จ่าย การเก็บรักษา เพื่อให้การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ 5) ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ทุกประเภท เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบรายการทรัพย์สิน 6) ดำเนินการบริหารสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการคำนวณค่าเสื่อมราคา และต้นทุนผลผลิต 7) ตรวจสอบ จัดทำข้อผูกพันและดำเนินการบริหารสัญญา เพื่อให้การบริหารสัญญาถูกต้อง ครบถ้วนตามระยะเวลาเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง 8) ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็น หมดอายุการใช้งานและที่เสื่อมสภาพเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ลดภาระการใช้จ่ายในการเก็บรักษาและสามารถวางแผนจัดหาพัสดุทดแทน 3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายใน 2 ฝ่าย 3.1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 3.1.1 งานวิศวกรรม 3.1.2 งานสถาปัตยกรรม 3.1.3 งานผังเมือง 2. ฝ่ายการโยธา 2.1 งานสาธารณูปโภค 2.2 งานสวนสาธารณะ 2.3 งานศูนย์เครื่องจักรกล 2.4 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 2.5 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย 2.6 งานธุรการกอง 2.7 งานสารบรรณกอง 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ ศูนย์บริหารสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข งานธุรการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้ 4.1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 4.1.2 งานวางแผนสาธารณสุข 4.1.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 4.1.4 งานรักษาความสะอาด 4.1.5 งานเผยแพร่และฝึกอบรม 4.1.6 งานส่งเสริมสุขภาพ 4.1.7 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 4.1.8 งานสัตวแพทย์ 4.1.9 งานธุรการกอง 4.1.10 งานสารบรรณกอง 5. กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการศึกษาในระดับเด็กก่อนปฐมวัย ประสานงานด้านงานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมด้านงานกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนภายในเขตเทศบาล แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 5 แผนงาน คือ 5.1. ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย 5.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5.1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5.1.3 งานไม่กำหนดระดับ 5.2. ฝ่ายส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ ประกอบด้วย 5.2.1 งานกีฬาและนันทนาการ 5.2.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น../add_file/ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เดิมใช้ชื่อว่า เทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่ และเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มีพื้นที่ประมาณ 7.00 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาหว้าและตำบลนาป่าแซง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ 32 กิโลเมตร มีถนนอรุณประเสริฐทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2252 เส้นทางตำบลนาหว้า ถึงอำเภอกุดข้าวปุ้น ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลนาป่าแซงอำเภอปทุมราชวงศา เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ชื่อว่า สุขาภิบาลนาหว้าใหญ่ และยกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด 5 หมู่บ้าน 7 ชุมชน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ชุมชนรุ่งอรุณ, ชุมชนตั้งใจพัฒนา หมู่ที่ 2 ชุมชนหลักเมือง, ชุมชนหลานเจ้าปู่ หมู่ที่ 3 ชุมชนแก้วมงคล หมู่ที่ 4 ชุมชนสหกรณ์พัฒนา หมู่ที่ 5 ชุมชนนาถาวร แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย 1. สำนักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมการเกษตร งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขา งานรัฐพิธี งานทะเบียนราษฎร์ งานบัตรประจำตัวประชาชน การประชุมสภาเทศบาล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร งานการเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั้งหมด และราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้ 1.1 ฝ่ายอำนวยการ 1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป 1.1.2 งานส่งเสริมการเกษตร 1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 1.1.4 งานรักษาความสงบ 1.1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.1.6 งานเทศกิจ 1.1.7 งานธุรการกอง 1.1.8 งานสารบรรณกลาง 1.1.9 งานรัฐพิธี 1.1.10 งานกิจการสภา 1.2 ฝ่ายปกครอง 1.2.1 งานทะเบียนราษฎร 1.2.2 งานบัตรประจำตัวประชาชน 1.3 ฝ่ายนโยบายและแผนงานงบประมาณ 1.3.1 งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 1.3.2 งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 1.3.3 งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 1.3.4 งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต 1.3.5 งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี 1.3.6 งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 1.3.7 งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน 1.3.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.4 ฝ่ายบริการประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1.4.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน 1.4.2 สำรวจและรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุปัจจัยต่างๆ 1.5 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 1.5.1 งานสังคมสงเคราะห์ 1.5.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 1.5.3 งานกิจการสตรี เด็ก เยาวชน และคนชรา 1.5.4 งานพัฒนาชุมชนเมือง 1.5.5 งานส่งเสริมอาชีพ 1.5.6 งานสร้างความเข็มแข็งชุมชน 1.5.7 งานธุรการกอง 1.5.8 งานสารบรรณกอง 2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการดังนี้ 2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 2.1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน 2.1.2 .2งานการเงินและบัญชี 2.1.3 งานระเบียบการคลัง 2.1.4 งานสถิติการคลัง 2.1.5 งานธุรการกอง 2.1.6 งานสารบรรณกอง 2.2 ฝ่ายจัดเก็บรายได้ 2.2.1 งานพัฒนารายได้ 2.2.2 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 2.3 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2.3.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2.3.2 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2.4 ฝ่ายงานพัสดุ 1) จัดทำระบบบริหารงานพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 2) ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 3) ดำเนินการจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย การควบคุมพัสดุ การจัดทำรายงานประจำปี การตรวจสอบรายงานประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ดำเนินการจัดการด้านคลังพัสดุ เช่น การลงทะเบียน การรับ - จ่าย การเก็บรักษา เพื่อให้การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ 5) ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ทุกประเภท เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบรายการทรัพย์สิน 6) ดำเนินการบริหารสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการคำนวณค่าเสื่อมราคา และต้นทุนผลผลิต 7) ตรวจสอบ จัดทำข้อผูกพันและดำเนินการบริหารสัญญา เพื่อให้การบริหารสัญญาถูกต้อง ครบถ้วนตามระยะเวลาเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง 8) ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็น หมดอายุการใช้งานและที่เสื่อมสภาพเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ลดภาระการใช้จ่ายในการเก็บรักษาและสามารถวางแผนจัดหาพัสดุทดแทน 3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายใน 2 ฝ่าย 3.1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 3.1.1 งานวิศวกรรม 3.1.2 งานสถาปัตยกรรม 3.1.3 งานผังเมือง 2. ฝ่ายการโยธา 2.1 งานสาธารณูปโภค 2.2 งานสวนสาธารณะ 2.3 งานศูนย์เครื่องจักรกล 2.4 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 2.5 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย 2.6 งานธุรการกอง 2.7 งานสารบรรณกอง 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ ศูนย์บริหารสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข งานธุรการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้ 4.1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 4.1.2 งานวางแผนสาธารณสุข 4.1.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 4.1.4 งานรักษาความสะอาด 4.1.5 งานเผยแพร่และฝึกอบรม 4.1.6 งานส่งเสริมสุขภาพ 4.1.7 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 4.1.8 งานสัตวแพทย์ 4.1.9 งานธุรการกอง 4.1.10 งานสารบรรณกอง 5. กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการศึกษาในระดับเด็กก่อนปฐมวัย ประสานงานด้านงานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมด้านงานกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนภายในเขตเทศบาล แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 5 แผนงาน คือ 5.1. ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย 5.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5.1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5.1.3 งานไม่กำหนดระดับ 5.2. ฝ่ายส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ ประกอบด้วย 5.2.1 งานกีฬาและนันทนาการ 5.2.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : w3-animate-zoom file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-zoom../add_file/w3-animate-zoom
ชื่อไฟล์ : phosFdnMon21545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AvcdXBPMon22948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา มีพื้นครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 7 ตารางกีโลเมตร - มีสนามฟุตบอล/ขนาด 80x40 เมตร จำนวน 1 แห่ง บริเวณศาลาเฉลิมเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - สนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐาน/ สำหนับจัดการแข่งขันทุกระดับ จำนวน 1 แห่ง บริเวณศาลาเฉลิมเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - สนามเซปักตะกร้อพื้นหญ้า/สำหรับแข่งขันเยาวชนและท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง บริเวณศาลาเฉลิมเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - สนามฟุตซอลพื้นซีเมนต์/ ใช้แข่งขันในทุกระดับ จำนวน 1 แห่ง บริเวณตลาดสดเทศบาล - ลานกีฬาออกกำลังกาย/ จำนวน 1 แห่ง บริเวณตลาดสดเทศบาล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา มีพื้นครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 7 ตารางกีโลเมตร - มีสนามฟุตบอล/ขนาด 80x40 เมตร จำนวน 1 แห่ง บริเวณศาลาเฉลิมเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - สนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐาน/ สำหนับจัดการแข่งขันทุกระดับ จำนวน 1 แห่ง บริเวณศาลาเฉลิมเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - สนามเซปักตะกร้อพื้นหญ้า/สำหรับแข่งขันเยาวชนและท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง บริเวณศาลาเฉลิมเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - สนามฟุตซอลพื้นซีเมนต์/ ใช้แข่งขันในทุกระดับ จำนวน 1 แห่ง บริเวณตลาดสดเทศบาล - ลานกีฬาออกกำลังกาย/ จำนวน 1 แห่ง บริเวณตลาดสดเทศบาล../add_file/เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา มีพื้นครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 7 ตารางกีโลเมตร - มีสนามฟุตบอล/ขนาด 80x40 เมตร จำนวน 1 แห่ง บริเวณศาลาเฉลิมเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - สนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐาน/ สำหนับจัดการแข่งขันทุกระดับ จำนวน 1 แห่ง บริเวณศาลาเฉลิมเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - สนามเซปักตะกร้อพื้นหญ้า/สำหรับแข่งขันเยาวชนและท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง บริเวณศาลาเฉลิมเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - สนามฟุตซอลพื้นซีเมนต์/ ใช้แข่งขันในทุกระดับ จำนวน 1 แห่ง บริเวณตลาดสดเทศบาล - ลานกีฬาออกกำลังกาย/ จำนวน 1 แห่ง บริเวณตลาดสดเทศบาล
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : jutPHp3Mon33940.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OmRoWh1Mon33950.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Gq7Vv8kMon35013.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0RCYO5BMon35020.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : AQTzchPMon35202.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CdoCCltMon35209.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : gGvVo0DMon35610.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : GoTN5nLMon40011.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ATkk72OMon40018.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wmH9C77Mon41855.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : GRQ1qYiMon42040.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bSo89yeMon42232.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : EtP7p34Mon42636.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : JuHVJVCMon43934.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : uOoTZ7TMon44117.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : LK0DRRoMon44309.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : GESlYDvMon44524.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 0nebVzLMon44707.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : d9udYHEMon44921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BTWHBg5Mon44952.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ROXPzk0Tue92659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FDn5fxATue92705.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EMKl4swTue92841.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zGgEy8gWed21510.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aGG3AkEWed23025.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 22a2eJrWed22835.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IteFxUcWed23129.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oUOt95fWed23144.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o6kRiY2Mon21122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0MkpFQGMon21245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fyxkTSBMon21426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tnJnL1UMon21551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mUDiXcEMon21648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : otZBzLqMon21756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1SdYWzGMon21859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9KErBVuMon22305.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : J2ligatMon42136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : hH7FkIBMon42937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : UvB0NjYMon43612.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ebtFBcDMon45742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4VwXtsxMon54945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4VoIVfJMon55042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L3DxlcxTue101734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : P5r9lclTue101647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uiBALqTTue35130.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : fyVAxuiWed85610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : WyCODuNWed90037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 03D4HkrWed91303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OaZcadTTue35302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WgPYaD4Fri51258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง :: ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย สถานที่ :: บริเวณลานอเนกประสงค์ ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ช่วงเวลาที่ได้รับปัญหา/กลิ่นเหม็น :: เวลา06:00น.-05:00น.(ตลอดเวลา) ปัญหาที่ได้ :: ขณะที่พักอาศัย ผู้พักอาศัยในบริเวณได้รับกลิ่นเหม็นของขยะตลอดเวลา ซึ่งกลิ่นเหม็นของขยะได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวมีอาการ ปวดศีรษะ หายใจไม่สะดวก น้ำมูกไหล แสบตา แสบจมูก นอนไม่หลับ และบริเวณทิ้งขยะอาจจะก่อให้เกิดเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นำโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคหรือแหล่งก่อโรค ได้ จากปัญหาดังกล่าวจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญดังกล่าว โดยเร็วภายในเวลาอันสมควร ข้อเสนอแนะ :: วิธีแก้ไขที่อาจจะสามารถทำได้ -เพิ่มเวลาจัดเก็บขยะในเฉพาะบริเวณนี้ -ย้ายขยะไปตั้งบริเวณอื่น -ไม่ให้มีการทิ้งขยะในบริเวณนี้ เนื่องจากบริเวณนี้เป็นลานอเนกประสงค์ที่มีการทำกิจกรรมและมีกลุ่มคนบางกลุ่มมาเล่นกีฬา อีกทั้งยังเป็นที่หรือทางสาธารณะ จึงไม่ควรให้มีกลิ่นเหม็นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง :: ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย สถานที่ :: บริเวณลานอเนกประสงค์ ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ช่วงเวลาที่ได้รับปัญหา/กลิ่นเหม็น :: เวลา06:00น.-05:00น.(ตลอดเวลา) ปัญหาที่ได้ :: ขณะที่พักอาศัย ผู้พักอาศัยในบริเวณได้รับกลิ่นเหม็นของขยะตลอดเวลา ซึ่งกลิ่นเหม็นของขยะได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวมีอาการ ปวดศีรษะ หายใจไม่สะดวก น้ำมูกไหล แสบตา แสบจมูก นอนไม่หลับ และบริเวณทิ้งขยะอาจจะก่อให้เกิดเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นำโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคหรือแหล่งก่อโรค ได้ จากปัญหาดังกล่าวจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญดังกล่าว โดยเร็วภายในเวลาอันสมควร ข้อเสนอแนะ :: วิธีแก้ไขที่อาจจะสามารถทำได้ -เพิ่มเวลาจัดเก็บขยะในเฉพาะบริเวณนี้ -ย้ายขยะไปตั้งบริเวณอื่น -ไม่ให้มีการทิ้งขยะในบริเวณนี้ เนื่องจากบริเวณนี้เป็นลานอเนกประสงค์ที่มีการทำกิจกรรมและมีกลุ่มคนบางกลุ่มมาเล่นกีฬา อีกทั้งยังเป็นที่หรือทางสาธารณะ จึงไม่ควรให้มีกลิ่นเหม็นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ../add_file/เรื่อง :: ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย สถานที่ :: บริเวณลานอเนกประสงค์ ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ช่วงเวลาที่ได้รับปัญหา/กลิ่นเหม็น :: เวลา06:00น.-05:00น.(ตลอดเวลา) ปัญหาที่ได้ :: ขณะที่พักอาศัย ผู้พักอาศัยในบริเวณได้รับกลิ่นเหม็นของขยะตลอดเวลา ซึ่งกลิ่นเหม็นของขยะได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวมีอาการ ปวดศีรษะ หายใจไม่สะดวก น้ำมูกไหล แสบตา แสบจมูก นอนไม่หลับ และบริเวณทิ้งขยะอาจจะก่อให้เกิดเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นำโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคหรือแหล่งก่อโรค ได้ จากปัญหาดังกล่าวจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญดังกล่าว โดยเร็วภายในเวลาอันสมควร ข้อเสนอแนะ :: วิธีแก้ไขที่อาจจะสามารถทำได้ -เพิ่มเวลาจัดเก็บขยะในเฉพาะบริเวณนี้ -ย้ายขยะไปตั้งบริเวณอื่น -ไม่ให้มีการทิ้งขยะในบริเวณนี้ เนื่องจากบริเวณนี้เป็นลานอเนกประสงค์ที่มีการทำกิจกรรมและมีกลุ่มคนบางกลุ่มมาเล่นกีฬา อีกทั้งยังเป็นที่หรือทางสาธารณะ จึงไม่ควรให้มีกลิ่นเหม็นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ชื่อไฟล์ : Kmx5cLXFri35414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ​ระบบ​การจัดการ​ เกี่ยวกับ​การวางรอง​เท้า​นักเรียน​ เนื่องจาก​ รองเท้านักเรียน​หาย​แล้ว​ไม่สามารถ​ แยก​ คัดกรองและติดตาม​หาได้​ เพราะการจัดวางรองเท้าไม่มีการแยกโซนไว้​ สอบถาม​ไปทางครู​ประจำชั้น​(คูรกิ๊บ​ห้องอุบาล3)​ก็ตอบแค่ว่าดูให้อยู่​ไม่ได้มีความพยายาม​หรือใส่ใจค้นหา​ เมื่อถามถึงวิธี​ป้องกัน​ไม่ให้เกิดขึ้น​อีก​ ก็​ตอบว่าทำอะไรไม่ได้​ และไม่มีงบจัดการ​ ต้อง​คุย​กับ​ผู้ใหญ่​และบอก​ว่าเดี๋ยว​จะไปคุยให้ ผ่านมา5วัน​ พอโทรไปถามก็ไม่รับ(โทรไป2ครั้ง​ ไม่รับ​ ไม่โทรกลับ​ คิดว่าจงใจไม่รับสาย)​ อยาก​ขอให้ท่านผู้บริหารหรือ​ผู้​ใหญ่​ที่ครูประจำชั้นกล่าวถึงช่วยจัดการและกำหนดวิธี​การเพื่อป้องหรือช่วยลดความเสี่ยง​ที่จะเกิดเหตุ​การณ์​แบบ​นี้​อีก​ เพราะ​รองเท้านักเรียนราคาไม่ใช่ถูก​ๆ​ ถ้า​จะหายบ่อย​ๆใครจะไปซื้อให้ไหว​ และเท่าที่ทราบคนเดียว​และก่อนนี้ก็เคยหาย ไม่ใช่แค่ครั้งนี้​ ท่านผู้บริหารหรือ​ผู้​ใหญ่ไม่ควรบ่อยให้เรื่อง​แบบนี้​เกิดขึ้น​บ่อยๆจน​เป็น​เรื่องปกติ​ ท่านคิดว่า​ เป็นความไม่ตั้งใจหรือ​ ตั้งใจ​เอารองเท้าไปครับ อาจจะเป็​นเพราะเด็ก​เองหรือผู้​ปรอกครองเด็ก​ผมหวังว่าจะไม่ใช่ความตั้งใจ​ เพราะโรงเรียน​ควรเป็น​ที่​ที่สร้างคนดีให้สังคมนะครับ​ ขอบคุณ​ที่รับฟังคำร้อง​ และจะช่วยปรับปรุง​ระบบ​การจัดการให้ดีขึ้นครับ​ ขอบคุณ​ครับ​ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ​ระบบ​การจัดการ​ เกี่ยวกับ​การวางรอง​เท้า​นักเรียน​ เนื่องจาก​ รองเท้านักเรียน​หาย​แล้ว​ไม่สามารถ​ แยก​ คัดกรองและติดตาม​หาได้​ เพราะการจัดวางรองเท้าไม่มีการแยกโซนไว้​ สอบถาม​ไปทางครู​ประจำชั้น​(คูรกิ๊บ​ห้องอุบาล3)​ก็ตอบแค่ว่าดูให้อยู่​ไม่ได้มีความพยายาม​หรือใส่ใจค้นหา​ เมื่อถามถึงวิธี​ป้องกัน​ไม่ให้เกิดขึ้น​อีก​ ก็​ตอบว่าทำอะไรไม่ได้​ และไม่มีงบจัดการ​ ต้อง​คุย​กับ​ผู้ใหญ่​และบอก​ว่าเดี๋ยว​จะไปคุยให้ ผ่านมา5วัน​ พอโทรไปถามก็ไม่รับ(โทรไป2ครั้ง​ ไม่รับ​ ไม่โทรกลับ​ คิดว่าจงใจไม่รับสาย)​ อยาก​ขอให้ท่านผู้บริหารหรือ​ผู้​ใหญ่​ที่ครูประจำชั้นกล่าวถึงช่วยจัดการและกำหนดวิธี​การเพื่อป้องหรือช่วยลดความเสี่ยง​ที่จะเกิดเหตุ​การณ์​แบบ​นี้​อีก​ เพราะ​รองเท้านักเรียนราคาไม่ใช่ถูก​ๆ​ ถ้า​จะหายบ่อย​ๆใครจะไปซื้อให้ไหว​ และเท่าที่ทราบคนเดียว​และก่อนนี้ก็เคยหาย ไม่ใช่แค่ครั้งนี้​ ท่านผู้บริหารหรือ​ผู้​ใหญ่ไม่ควรบ่อยให้เรื่อง​แบบนี้​เกิดขึ้น​บ่อยๆจน​เป็น​เรื่องปกติ​ ท่านคิดว่า​ เป็นความไม่ตั้งใจหรือ​ ตั้งใจ​เอารองเท้าไปครับ อาจจะเป็​นเพราะเด็ก​เองหรือผู้​ปรอกครองเด็ก​ผมหวังว่าจะไม่ใช่ความตั้งใจ​ เพราะโรงเรียน​ควรเป็น​ที่​ที่สร้างคนดีให้สังคมนะครับ​ ขอบคุณ​ที่รับฟังคำร้อง​ และจะช่วยปรับปรุง​ระบบ​การจัดการให้ดีขึ้นครับ​ ขอบคุณ​ครับ​../add_file/​ระบบ​การจัดการ​ เกี่ยวกับ​การวางรอง​เท้า​นักเรียน​ เนื่องจาก​ รองเท้านักเรียน​หาย​แล้ว​ไม่สามารถ​ แยก​ คัดกรองและติดตาม​หาได้​ เพราะการจัดวางรองเท้าไม่มีการแยกโซนไว้​ สอบถาม​ไปทางครู​ประจำชั้น​(คูรกิ๊บ​ห้องอุบาล3)​ก็ตอบแค่ว่าดูให้อยู่​ไม่ได้มีความพยายาม​หรือใส่ใจค้นหา​ เมื่อถามถึงวิธี​ป้องกัน​ไม่ให้เกิดขึ้น​อีก​ ก็​ตอบว่าทำอะไรไม่ได้​ และไม่มีงบจัดการ​ ต้อง​คุย​กับ​ผู้ใหญ่​และบอก​ว่าเดี๋ยว​จะไปคุยให้ ผ่านมา5วัน​ พอโทรไปถามก็ไม่รับ(โทรไป2ครั้ง​ ไม่รับ​ ไม่โทรกลับ​ คิดว่าจงใจไม่รับสาย)​ อยาก​ขอให้ท่านผู้บริหารหรือ​ผู้​ใหญ่​ที่ครูประจำชั้นกล่าวถึงช่วยจัดการและกำหนดวิธี​การเพื่อป้องหรือช่วยลดความเสี่ยง​ที่จะเกิดเหตุ​การณ์​แบบ​นี้​อีก​ เพราะ​รองเท้านักเรียนราคาไม่ใช่ถูก​ๆ​ ถ้า​จะหายบ่อย​ๆใครจะไปซื้อให้ไหว​ และเท่าที่ทราบคนเดียว​และก่อนนี้ก็เคยหาย ไม่ใช่แค่ครั้งนี้​ ท่านผู้บริหารหรือ​ผู้​ใหญ่ไม่ควรบ่อยให้เรื่อง​แบบนี้​เกิดขึ้น​บ่อยๆจน​เป็น​เรื่องปกติ​ ท่านคิดว่า​ เป็นความไม่ตั้งใจหรือ​ ตั้งใจ​เอารองเท้าไปครับ อาจจะเป็​นเพราะเด็ก​เองหรือผู้​ปรอกครองเด็ก​ผมหวังว่าจะไม่ใช่ความตั้งใจ​ เพราะโรงเรียน​ควรเป็น​ที่​ที่สร้างคนดีให้สังคมนะครับ​ ขอบคุณ​ที่รับฟังคำร้อง​ และจะช่วยปรับปรุง​ระบบ​การจัดการให้ดีขึ้นครับ​ ขอบคุณ​ครับ​
ชื่อไฟล์ : trrJWmUThu31442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BKULuToThu35859.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : byF1FcnThu35933.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : สวัสดีค่ะ อยากให้เทสบาลเอาป้ายที่อยู่หน้าศูนย์เด็กออกไปติดตั้งที่ใหม่น่าจะดูสวยงาม เพราะติดตั้งก็ไม่ตรง เอนเอียงบดบังภูมิทัศน์ และทัศนียภาพตอนมองเข้าไปดูไม่สวยงามเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สวัสดีค่ะ อยากให้เทสบาลเอาป้ายที่อยู่หน้าศูนย์เด็กออกไปติดตั้งที่ใหม่น่าจะดูสวยงาม เพราะติดตั้งก็ไม่ตรง เอนเอียงบดบังภูมิทัศน์ และทัศนียภาพตอนมองเข้าไปดูไม่สวยงามเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ../add_file/สวัสดีค่ะ อยากให้เทสบาลเอาป้ายที่อยู่หน้าศูนย์เด็กออกไปติดตั้งที่ใหม่น่าจะดูสวยงาม เพราะติดตั้งก็ไม่ตรง เอนเอียงบดบังภูมิทัศน์ และทัศนียภาพตอนมองเข้าไปดูไม่สวยงามเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ชื่อไฟล์ : 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกชุมชน 2. บริหารผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตต่อเนื่อง เข้มแข็ง 3. สนับสนุน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารัตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 5. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษกิจ ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. สนับสนุนเครือข่ายด้านการพัฒนากีฬาและภาษาสู่สากล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกชุมชน 2. บริหารผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตต่อเนื่อง เข้มแข็ง 3. สนับสนุน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารัตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 5. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษกิจ ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. สนับสนุนเครือข่ายด้านการพัฒนากีฬาและภาษาสู่สากล../add_file/1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกชุมชน 2. บริหารผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตต่อเนื่อง เข้มแข็ง 3. สนับสนุน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารัตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 5. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษกิจ ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. สนับสนุนเครือข่ายด้านการพัฒนากีฬาและภาษาสู่สากล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งข้อมูลถึงผู้บริหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งข้อมูลถึงผู้บริหาร../add_file/แจ้งข้อมูลถึงผู้บริหาร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q43nP4cFri75612.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด ได้แก่ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลลำทับอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ 1. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 9. เทศพาณิฃย์ 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 4. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 กำหนดไว้แล้วยังกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 - พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 - พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 - พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 - พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางนํ้า 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 12. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 13.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล 1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 6. ให้มีการสาธารณูปการ 7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 12. เทศพาณิชย์ นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด ได้แก่ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลลำทับอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ 1. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 9. เทศพาณิฃย์ 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 4. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 กำหนดไว้แล้วยังกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 - พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 - พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 - พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 - พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางนํ้า 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 12. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 13.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล 1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 6. ให้มีการสาธารณูปการ 7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 12. เทศพาณิชย์ นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด../add_file/ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด ได้แก่ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลลำทับอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ 1. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 9. เทศพาณิฃย์ 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 4. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 กำหนดไว้แล้วยังกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 - พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 - พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 - พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 - พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางนํ้า 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 12. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 13.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล 1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 6. ให้มีการสาธารณูปการ 7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 12. เทศพาณิชย์ นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : พร้อมแล้ว "มท.-กกต." เร่งเดินหน้าจัดเลือกตั้งท้องถิ่น "บิ๊กป๊อก" จ่อชง ครม.ไฟเขียว 6 ต.ค.นี้ ที่กระทรวงมหาดไทย เวลา 14.30 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ร่วมประชุมเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพล.อ.อนุพงษ์ กล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า กระทรวงมหาดไทยและ กกต.ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องตามลำดับ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสานสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มกราคม 2563 ไปแล้ว "การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง"พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยังได้สำรวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 41 จังหวัด 109 อำเภอ 128 ตำบล 203 หมู่บ้านรวม 150 เขตเลือกตั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า "โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้พร้อมแล้ว ส่วนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป"พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตามขั้นตอนจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะวาระเลือกตั้งท้องถิ่นทุกรูปแบบเสนอเข้า ครม.ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ แต่อยู่ที่ครม.จะพิจารณาจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบใดก่อน โดย กกต.จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งอีกครั้ง เมื่อประกาศแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ได้มาชี้แจงถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ฉบับ เพื่อใช้สำหรับควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนแล้ว ขณะที่การจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อจะนำไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การเตรียมสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว "ขณะนี้มีความพร้อมหลายๆ ด้านในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำวาระเสนอเพื่อรอต่อ ครม.พิจารณา จากนั้นจะแจ้งให้ กกต.ทราบเพื่อประกาศวันจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะเดียวกันขอให้ผู้สมัครเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครให้พร้อมด้วย"เลขาฯ กกต.ระบุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พร้อมแล้ว "มท.-กกต." เร่งเดินหน้าจัดเลือกตั้งท้องถิ่น "บิ๊กป๊อก" จ่อชง ครม.ไฟเขียว 6 ต.ค.นี้ ที่กระทรวงมหาดไทย เวลา 14.30 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ร่วมประชุมเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพล.อ.อนุพงษ์ กล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า กระทรวงมหาดไทยและ กกต.ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องตามลำดับ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสานสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มกราคม 2563 ไปแล้ว "การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง"พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยังได้สำรวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 41 จังหวัด 109 อำเภอ 128 ตำบล 203 หมู่บ้านรวม 150 เขตเลือกตั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า "โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้พร้อมแล้ว ส่วนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป"พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตามขั้นตอนจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะวาระเลือกตั้งท้องถิ่นทุกรูปแบบเสนอเข้า ครม.ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ แต่อยู่ที่ครม.จะพิจารณาจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบใดก่อน โดย กกต.จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งอีกครั้ง เมื่อประกาศแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ได้มาชี้แจงถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ฉบับ เพื่อใช้สำหรับควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนแล้ว ขณะที่การจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อจะนำไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การเตรียมสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว "ขณะนี้มีความพร้อมหลายๆ ด้านในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำวาระเสนอเพื่อรอต่อ ครม.พิจารณา จากนั้นจะแจ้งให้ กกต.ทราบเพื่อประกาศวันจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะเดียวกันขอให้ผู้สมัครเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครให้พร้อมด้วย"เลขาฯ กกต.ระบุ../add_file/พร้อมแล้ว "มท.-กกต." เร่งเดินหน้าจัดเลือกตั้งท้องถิ่น "บิ๊กป๊อก" จ่อชง ครม.ไฟเขียว 6 ต.ค.นี้ ที่กระทรวงมหาดไทย เวลา 14.30 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ร่วมประชุมเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพล.อ.อนุพงษ์ กล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า กระทรวงมหาดไทยและ กกต.ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องตามลำดับ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสานสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มกราคม 2563 ไปแล้ว "การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง"พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยังได้สำรวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 41 จังหวัด 109 อำเภอ 128 ตำบล 203 หมู่บ้านรวม 150 เขตเลือกตั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า "โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้พร้อมแล้ว ส่วนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป"พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตามขั้นตอนจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะวาระเลือกตั้งท้องถิ่นทุกรูปแบบเสนอเข้า ครม.ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ แต่อยู่ที่ครม.จะพิจารณาจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบใดก่อน โดย กกต.จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งอีกครั้ง เมื่อประกาศแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ได้มาชี้แจงถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ฉบับ เพื่อใช้สำหรับควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนแล้ว ขณะที่การจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อจะนำไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การเตรียมสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว "ขณะนี้มีความพร้อมหลายๆ ด้านในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำวาระเสนอเพื่อรอต่อ ครม.พิจารณา จากนั้นจะแจ้งให้ กกต.ทราบเพื่อประกาศวันจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะเดียวกันขอให้ผู้สมัครเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครให้พร้อมด้วย"เลขาฯ กกต.ระบุ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f8meKVNTue101633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8YKYX3IWed33427.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : NgiVrcIFri30714.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SjAh9JUFri31546.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DikeUBlFri15327.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TzM8bnyFri15747.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ผู้ค้าขาย ได้รับความเดือดร้อน เพราะมีรถผู้ค้าขายตลาดถนนคนเดิน จอดรถขวางทางเข้าตลาดสดด้านทิศเหนือ ทุกวันศุกร์ ทั้งๆที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเทศบาล ไม่ได้เป็นพื้นที่ของผู้รับเหมา เพื่อลดปััััญหาการทะเลาะวิวาท ระหว่างผู้ค้าด้วยกัน จงไคร่ขอให้เจ้าหน้าที่มาดูแลในส่วนนี้ด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้ค้าขาย ได้รับความเดือดร้อน เพราะมีรถผู้ค้าขายตลาดถนนคนเดิน จอดรถขวางทางเข้าตลาดสดด้านทิศเหนือ ทุกวันศุกร์ ทั้งๆที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเทศบาล ไม่ได้เป็นพื้นที่ของผู้รับเหมา เพื่อลดปััััญหาการทะเลาะวิวาท ระหว่างผู้ค้าด้วยกัน จงไคร่ขอให้เจ้าหน้าที่มาดูแลในส่วนนี้ด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง../add_file/ผู้ค้าขาย ได้รับความเดือดร้อน เพราะมีรถผู้ค้าขายตลาดถนนคนเดิน จอดรถขวางทางเข้าตลาดสดด้านทิศเหนือ ทุกวันศุกร์ ทั้งๆที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเทศบาล ไม่ได้เป็นพื้นที่ของผู้รับเหมา เพื่อลดปััััญหาการทะเลาะวิวาท ระหว่างผู้ค้าด้วยกัน จงไคร่ขอให้เจ้าหน้าที่มาดูแลในส่วนนี้ด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ชื่อไฟล์ : eUjOPkEFri115127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดทำขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดภายในเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทำให้การดำเนินงาน มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดทำขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดภายในเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทำให้การดำเนินงาน มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย../add_file/แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดทำขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดภายในเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทำให้การดำเนินงาน มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
ชื่อไฟล์ : TQS1e4zSat65814.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fZOMHHTThu103910.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ly83IodThu110235.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : f3ohliXThu110418.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GgRvov6Thu111136.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SosvO9CThu112508.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0m7TPVEThu112602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Jtjr9opThu115032.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hK9oCB1Thu115224.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xGPJXHIThu13248.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BVWdvdXFri84029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gXXt0gVFri84641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fq02hQ1Fri94619.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qmITMPYFri94748.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : email... saraban_05370301@dla.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: email... saraban_05370301@dla.go.th../add_file/email... saraban_05370301@dla.go.th
ชื่อไฟล์ : G7MDNfaFri81737.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4 5 - 9 8 9 6 - 5 6 ติดต่อหน่วยงานภายใน สำนักปลัด......................................กด 1 กองคลัง..........................................กด 2 กองช่าง...........................................กด 3 กองการศึกษา.................................กด 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...กด 5 ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์.....................กด 0 โทรสาร 045-989656 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4 5 - 9 8 9 6 - 5 6 ติดต่อหน่วยงานภายใน สำนักปลัด......................................กด 1 กองคลัง..........................................กด 2 กองช่าง...........................................กด 3 กองการศึกษา.................................กด 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...กด 5 ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์.....................กด 0 โทรสาร 045-989656../add_file/เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4 5 - 9 8 9 6 - 5 6 ติดต่อหน่วยงานภายใน สำนักปลัด......................................กด 1 กองคลัง..........................................กด 2 กองช่าง...........................................กด 3 กองการศึกษา.................................กด 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...กด 5 ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์.....................กด 0 โทรสาร 045-989656
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : tk01guVMon31913.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UPzTWbwMon32338.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QjMhhAoMon33650.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7D7Me2tFri125529.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : krhyyQoMon34649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GOC1ofaMon34911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การจัดทำแผนการพัฒนาบคลากรของ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศานั้น ได้คำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและ หน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทของเทศบาลโดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รับผิดชอบด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การจัดทำแผนการพัฒนาบคลากรของ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศานั้น ได้คำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและ หน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทของเทศบาลโดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รับผิดชอบด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาต่อไป../add_file/การจัดทำแผนการพัฒนาบคลากรของ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศานั้น ได้คำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและ หน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทของเทศบาลโดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รับผิดชอบด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eTWdlLgMon40131.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aMg4EnwFri11116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Abv5R2LMon40355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q6V9rLzMon40538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k4O7QOmMon40749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T7oUYVgTue124706.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอให้ทุกท่านเชิญชวนญาติพี่น้องปนะชาชนมาฉีดวัคซีนกันค่ะ เราต้องการคนได้ฉีดสัคซีนอย่างน้อย70%ของประชากร หรืออำเภอเราอย่างต่ำ22,009+คน ที่ฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอให้ทุกท่านเชิญชวนญาติพี่น้องปนะชาชนมาฉีดวัคซีนกันค่ะ เราต้องการคนได้ฉีดสัคซีนอย่างน้อย70%ของประชากร หรืออำเภอเราอย่างต่ำ22,009+คน ที่ฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่../add_file/ขอให้ทุกท่านเชิญชวนญาติพี่น้องปนะชาชนมาฉีดวัคซีนกันค่ะ เราต้องการคนได้ฉีดสัคซีนอย่างน้อย70%ของประชากร หรืออำเภอเราอย่างต่ำ22,009+คน ที่ฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่
ชื่อไฟล์ : CkN52HGTue14300.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zMlE4ZvTue14518.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H58MtDLWed13421.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0MwUvlVWed13656.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : idUd5RGThu113648.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ขอร้องเรียนปัญหาเรื่องรางระบายน้ำรั่วตรงช่วงกลางหลังคารอยต่อตลาดสด เวลาฝนตกน้ำจะรั่วลงพื้นลงพื้นทำให้น้ำขัง และน้ำไม่ไหลลงท่อระบายน้ำเลยน่าจะอุดตัน ขอความช่วยเหลือมาดำเนินการแก้ไขด้วยครับ https://www.img.in.th/image/tY5giY https://www.img.in.th/image/tY5Mf2 https://www.img.in.th/image/tY5AB9 https://www.img.in.th/image/tY5C8a https://www.img.in.th/image/tY5JME https://www.img.in.th/image/tY5RPH https://www.img.in.th/image/tY5kgr file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอร้องเรียนปัญหาเรื่องรางระบายน้ำรั่วตรงช่วงกลางหลังคารอยต่อตลาดสด เวลาฝนตกน้ำจะรั่วลงพื้นลงพื้นทำให้น้ำขัง และน้ำไม่ไหลลงท่อระบายน้ำเลยน่าจะอุดตัน ขอความช่วยเหลือมาดำเนินการแก้ไขด้วยครับ https://www.img.in.th/image/tY5giY https://www.img.in.th/image/tY5Mf2 https://www.img.in.th/image/tY5AB9 https://www.img.in.th/image/tY5C8a https://www.img.in.th/image/tY5JME https://www.img.in.th/image/tY5RPH https://www.img.in.th/image/tY5kgr../add_file/ขอร้องเรียนปัญหาเรื่องรางระบายน้ำรั่วตรงช่วงกลางหลังคารอยต่อตลาดสด เวลาฝนตกน้ำจะรั่วลงพื้นลงพื้นทำให้น้ำขัง และน้ำไม่ไหลลงท่อระบายน้ำเลยน่าจะอุดตัน ขอความช่วยเหลือมาดำเนินการแก้ไขด้วยครับ https://www.img.in.th/image/tY5giY https://www.img.in.th/image/tY5Mf2 https://www.img.in.th/image/tY5AB9 https://www.img.in.th/image/tY5C8a https://www.img.in.th/image/tY5JME https://www.img.in.th/image/tY5RPH https://www.img.in.th/image/tY5kgr
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qmBPaX0Wed112941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : EgNTJWAThu22501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : USWkPJ8Thu23720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AURtTnzThu41518.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา งดมอบของขวัญให้กับบุคคลากรในทุกงานเทศกาล เทศบาลตำบลปทุมราชวงศาขอน้อมรับความปราถนาดีจากทุกท่าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา งดมอบของขวัญให้กับบุคคลากรในทุกงานเทศกาล เทศบาลตำบลปทุมราชวงศาขอน้อมรับความปราถนาดีจากทุกท่าน../add_file/เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา งดมอบของขวัญให้กับบุคคลากรในทุกงานเทศกาล เทศบาลตำบลปทุมราชวงศาขอน้อมรับความปราถนาดีจากทุกท่าน
ชื่อไฟล์ : r2Iskv5Thu44442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา นำโดยนายปราโมทย์ อินลี นายกเทศมนตรี รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างจริงจัง บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา นำโดยนายปราโมทย์ อินลี นายกเทศมนตรี รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างจริงจัง บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา../add_file/เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา นำโดยนายปราโมทย์ อินลี นายกเทศมนตรี รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างจริงจัง บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
ชื่อไฟล์ : 4Il6PMYFri112126.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0l0E2CYFri113633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PjaUOJqFri125949.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q5P3XNJFri10741.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d5V4TKSFri11500.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jX4BF4TFri23817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VJ93zF3Fri50312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7vXV4jZFri24059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : e0fcEeDFri24406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UJfBvZ2Fri25019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H7tvXQfFri25106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yAwLJfKFri25326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7mvKSfaFri25501.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา นำโดยนายปราโมทย์ อินลี นายกเทศมนตรี รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างจริงจัง บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา นำโดยนายปราโมทย์ อินลี นายกเทศมนตรี รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างจริงจัง บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา../add_file/เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา นำโดยนายปราโมทย์ อินลี นายกเทศมนตรี รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างจริงจัง บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
ชื่อไฟล์ : ayPFEpGFri25627.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารมอบเงินสนับสนุนโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนของสภ.ปทุมราชวงศา เพื่อแก้ปัญหานำลูกหลานห่าวไกลยาเสพติดในชุมชน ที่บ้านตาดใหญ่ ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารมอบเงินสนับสนุนโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนของสภ.ปทุมราชวงศา เพื่อแก้ปัญหานำลูกหลานห่าวไกลยาเสพติดในชุมชน ที่บ้านตาดใหญ่ ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ../add_file/นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารมอบเงินสนับสนุนโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนของสภ.ปทุมราชวงศา เพื่อแก้ปัญหานำลูกหลานห่าวไกลยาเสพติดในชุมชน ที่บ้านตาดใหญ่ ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : fxlZ8r1Fri30406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xurtt27Fri33404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s8e0QKzFri34956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KhfTkhIFri35618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VRg7oIsFri35732.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TXrhi9iFri40128.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : VQJoN7lFri112805.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1TkuT8jFri112549.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : KEqJdYrFri112107.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ...จัดทำบุญผะเหวด ปีละหนึ่งครั้ง ระหว่างเดือน ๓ หรือเดือน ๔ ไปจนถึงกลางเดือน ๕ เป็นประเพณีความเชื่อแต่โบราณกาล ถือเป็นฮีตเป็นคลองคือการปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประเพณีที่รู้จักกันดีและพูดจนติดปากว่า “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ...จัดทำบุญผะเหวด ปีละหนึ่งครั้ง ระหว่างเดือน ๓ หรือเดือน ๔ ไปจนถึงกลางเดือน ๕ เป็นประเพณีความเชื่อแต่โบราณกาล ถือเป็นฮีตเป็นคลองคือการปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประเพณีที่รู้จักกันดีและพูดจนติดปากว่า “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่”../add_file/...จัดทำบุญผะเหวด ปีละหนึ่งครั้ง ระหว่างเดือน ๓ หรือเดือน ๔ ไปจนถึงกลางเดือน ๕ เป็นประเพณีความเชื่อแต่โบราณกาล ถือเป็นฮีตเป็นคลองคือการปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประเพณีที่รู้จักกันดีและพูดจนติดปากว่า “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่”
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : sEMANkEWed32901.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6PmkYuGWed32502.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OCdm4pwFri112033.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xmeQQRJWed33614.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ...วัดนาหว้า ตั้งอยู่เลขที่ 309 บ้านนาหน้า หมู่ที่1 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กล้าง13 เมตร ยาว37 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.2540 เป็นอาคารคอนกรีต อุโยสถ กว้าง8เมตร กุฏูิสงฆ์ 15หลัง ป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ปูชนียวัตถุ มีพระเจ้าใหญ่วิปัสสี ขนาดหน้าตักกว้าง 4เมตร สูง5 เมตร วักนาหว้า ตั้งเมื่อ พ.ศ.2541ได้รับพระราชทานวิสุคามสีคามสีมาเมื่อพ.ศ.2542 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ...วัดนาหว้า ตั้งอยู่เลขที่ 309 บ้านนาหน้า หมู่ที่1 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กล้าง13 เมตร ยาว37 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.2540 เป็นอาคารคอนกรีต อุโยสถ กว้าง8เมตร กุฏูิสงฆ์ 15หลัง ป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ปูชนียวัตถุ มีพระเจ้าใหญ่วิปัสสี ขนาดหน้าตักกว้าง 4เมตร สูง5 เมตร วักนาหว้า ตั้งเมื่อ พ.ศ.2541ได้รับพระราชทานวิสุคามสีคามสีมาเมื่อพ.ศ.2542 ../add_file/...วัดนาหว้า ตั้งอยู่เลขที่ 309 บ้านนาหน้า หมู่ที่1 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กล้าง13 เมตร ยาว37 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.2540 เป็นอาคารคอนกรีต อุโยสถ กว้าง8เมตร กุฏูิสงฆ์ 15หลัง ป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ปูชนียวัตถุ มีพระเจ้าใหญ่วิปัสสี ขนาดหน้าตักกว้าง 4เมตร สูง5 เมตร วักนาหว้า ตั้งเมื่อ พ.ศ.2541ได้รับพระราชทานวิสุคามสีคามสีมาเมื่อพ.ศ.2542
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : eK52TKZFri112007.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ...เป็นความเชื่ออิงพงศาวดารว่าเป็น สัญลักษณ์ของการขอฝนเมื่อเข้าฤดูฝนการทำนา เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและให้พืชผลทางการเกษตรอุดม สมบูรณ์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานบุญบั้งไฟ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ...เป็นความเชื่ออิงพงศาวดารว่าเป็น สัญลักษณ์ของการขอฝนเมื่อเข้าฤดูฝนการทำนา เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและให้พืชผลทางการเกษตรอุดม สมบูรณ์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานบุญบั้งไฟ../add_file/...เป็นความเชื่ออิงพงศาวดารว่าเป็น สัญลักษณ์ของการขอฝนเมื่อเข้าฤดูฝนการทำนา เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและให้พืชผลทางการเกษตรอุดม สมบูรณ์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานบุญบั้งไฟ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : FifRz3dWed33934.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ... สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัด สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ลด ละ เลิกอบายมุข จัดขึ้นทุกปี แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (สำหรับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน จะเริ่มในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง) จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังจากออกพรรษาแล้ว พระที่อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ... สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัด สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ลด ละ เลิกอบายมุข จัดขึ้นทุกปี แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (สำหรับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน จะเริ่มในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง) จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังจากออกพรรษาแล้ว พระที่อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือน ../add_file/ ... สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัด สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ลด ละ เลิกอบายมุข จัดขึ้นทุกปี แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (สำหรับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน จะเริ่มในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง) จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังจากออกพรรษาแล้ว พระที่อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : F1V2T8UWed40455.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AYAYo8XWed34951.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ..เป็นความเชื่อ เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมา แม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ..เป็นความเชื่อ เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมา แม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี ../add_file/..เป็นความเชื่อ เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมา แม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เดิมชื่อว่า ห้วยตาเที่ยว ภายหลังได้มีกรมชลประทานได้เข้า มาพัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อใช้ในการ อุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง เมื่อปี พ.ศ. 2519 สร้างเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2521 อ่างเก็บน้ำห้วยหินกองมีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ความจุน้ำ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้บริการ น้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 2 ตำบล คือ ตำบลคำโพน และตำบลนาหว้า และ 2 อำเภอ คือ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เดิมชื่อว่า ห้วยตาเที่ยว ภายหลังได้มีกรมชลประทานได้เข้า มาพัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อใช้ในการ อุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง เมื่อปี พ.ศ. 2519 สร้างเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2521 อ่างเก็บน้ำห้วยหินกองมีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ความจุน้ำ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้บริการ น้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 2 ตำบล คือ ตำบลคำโพน และตำบลนาหว้า และ 2 อำเภอ คือ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ../add_file/ เดิมชื่อว่า ห้วยตาเที่ยว ภายหลังได้มีกรมชลประทานได้เข้า มาพัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อใช้ในการ อุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง เมื่อปี พ.ศ. 2519 สร้างเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2521 อ่างเก็บน้ำห้วยหินกองมีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ความจุน้ำ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้บริการ น้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 2 ตำบล คือ ตำบลคำโพน และตำบลนาหว้า และ 2 อำเภอ คือ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 0wyGbh6Wed35602.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 3KLIwqGTue110221.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9aYTc1VTue34705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : KAcr2faSat73814.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6atR55QTue91948.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tKCTBFSThu44751.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gduXgo2Tue84731.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3nISB0lMon113549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NQG8QL0Mon41416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0n1S2wuTue20633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศ ประมูลเช่าห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 045-989-656 ต่อ 2 ในวันและเวลาราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ ประมูลเช่าห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 045-989-656 ต่อ 2 ในวันและเวลาราชการ../add_file/ประกาศ ประมูลเช่าห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 045-989-656 ต่อ 2 ในวันและเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : 1UNb0RTFri15101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oeFcz8LTue22541.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6HeBHa1Thu53012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : AqDZ580Thu53318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hC5ITCwThu53907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DBLFyVuWed30037.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eJx8h1vWed31203.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w5ey6ONThu20808.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kWTl8XwThu23516.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QAyfAwWThu22944.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2NCBbBbThu23417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HAmz2dJFri30010.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RseZmXlFri35531.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SkXlyxRFri41112.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sRZqakfMon84747.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m1n1EKpMon32528.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Lv3Vba2Thu95929.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bL4KfOMThu100031.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z1sREFETue82600.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rtiVH9KThu105740.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ENkkZsNMon10940.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hpkGt4JWed30432.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://www.ptrws.go.th/index/?page=announce4302 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.ptrws.go.th/index/?page=announce4302../add_file/https://www.ptrws.go.th/index/?page=announce4302
ชื่อไฟล์ : https://www.ptrws.go.th/index/?page=announce1206 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.ptrws.go.th/index/?page=announce1206../add_file/https://www.ptrws.go.th/index/?page=announce1206
ชื่อไฟล์ : ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (1) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ (2) แผนการจัดหาพัสดุ (3) รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาจาม ม.9(8) และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตาม ม.9(8) (6) สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม(1) (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน (5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ (6) & (7) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน & รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน (1) โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง/กฏหมายอื่น (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน (4) & (5) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บัคลกรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน & พรบ.อำนวยความสะดวก (6) รายงานผลการปฏิบัติตาม (3) ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ (1) แผนงาน โครงการและงบฯประจำปีของหน่วยงาน (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯแต่ละแผนงาน/โครงการ (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบฯจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง. ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรเอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง (2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา (3) มาตราฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5) ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี (3) & (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี & รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (1) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ (2) แผนการจัดหาพัสดุ (3) รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาจาม ม.9(8) และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตาม ม.9(8) (6) สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม(1) (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน (5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ (6) & (7) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน & รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน (1) โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง/กฏหมายอื่น (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน (4) & (5) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บัคลกรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน & พรบ.อำนวยความสะดวก (6) รายงานผลการปฏิบัติตาม (3) ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ (1) แผนงาน โครงการและงบฯประจำปีของหน่วยงาน (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯแต่ละแผนงาน/โครงการ (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบฯจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง. ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรเอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง (2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา (3) มาตราฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5) ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี (3) & (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี & รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.../add_file/ ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (1) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ (2) แผนการจัดหาพัสดุ (3) รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาจาม ม.9(8) และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตาม ม.9(8) (6) สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม(1) (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน (5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ (6) & (7) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน & รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน (1) โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง/กฏหมายอื่น (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน (4) & (5) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บัคลกรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน & พรบ.อำนวยความสะดวก (6) รายงานผลการปฏิบัติตาม (3) ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ (1) แผนงาน โครงการและงบฯประจำปีของหน่วยงาน (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯแต่ละแผนงาน/โครงการ (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบฯจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง. ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรเอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง (2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา (3) มาตราฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5) ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี (3) & (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี & รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.
ชื่อไฟล์ : qAAXZnQFri100649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rkxd7AAThu101725.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : /// file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ///../add_file////
ชื่อไฟล์ : eMI111BMon101746.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 889tYeuMon13920.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jtcZTCsTue104212.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s4MTSwkTue41005.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล "สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ" ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ณ บริเวณเวทีกลาง การจัดงานฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล "สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ" ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ณ บริเวณเวทีกลาง การจัดงานฯ../add_file/ขอเชิญร่วมงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล "สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ" ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ณ บริเวณเวทีกลาง การจัดงานฯ
ชื่อไฟล์ : Taq00UbTue41609.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล "สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ" ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ณ บริเวณเวทีกลาง การจัดงานฯ เดินแบบวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล "สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ" ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ณ บริเวณเวทีกลาง การจัดงานฯ เดินแบบวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป../add_file/ขอเชิญร่วมงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล "สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ" ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ณ บริเวณเวทีกลาง การจัดงานฯ เดินแบบวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m2iq3E7Tue104427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HiVf6z4Tue104557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lfTzgFqTue104645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jQ65QyFWed92528.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3S2vOgbWed92804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9h2zui3Mon103730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YzIoBUhThu114356.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aQUzM45Thu114628.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RJoiOAFThu23316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ktex8joThu25507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่องน้ำประปาบ้านเลขที่ 2 หมู่ 7 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่องน้ำประปาบ้านเลขที่ 2 หมู่ 7 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา../add_file/เรื่องน้ำประปาบ้านเลขที่ 2 หมู่ 7 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์../add_file/จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : C9GxkvxMon23339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Fc0PVMVFri112838.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1nL7gGVThu43030.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6Mpg1PkThu40022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม 2565) เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม 2565) เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ../add_file/รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม 2565) เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คลิ๊กลิ้ง www.ptrws.go.th/index/?page=rss2718 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คลิ๊กลิ้ง www.ptrws.go.th/index/?page=rss2718../add_file/คลิ๊กลิ้ง www.ptrws.go.th/index/?page=rss2718
ชื่อไฟล์ : คลิ๊กลิ้ง https://www.ptrws.go.th/index/?page=rssegp file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คลิ๊กลิ้ง https://www.ptrws.go.th/index/?page=rssegp../add_file/คลิ๊กลิ้ง https://www.ptrws.go.th/index/?page=rssegp
ชื่อไฟล์ : คลิ๊กลิ้ง https://www.ptrws.go.th/index/?page=announce0917 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คลิ๊กลิ้ง https://www.ptrws.go.th/index/?page=announce0917../add_file/คลิ๊กลิ้ง https://www.ptrws.go.th/index/?page=announce0917
ชื่อไฟล์ : คลิ๊กลิ้ง https://www.ptrws.go.th/index/?page=announce120 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คลิ๊กลิ้ง https://www.ptrws.go.th/index/?page=announce120../add_file/คลิ๊กลิ้ง https://www.ptrws.go.th/index/?page=announce120
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เป็นผลของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับ (2561-2564) ซึ่งคาบเกี่ยวก่อนถึงฉบับปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เป็นผลของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับ (2561-2564) ซึ่งคาบเกี่ยวก่อนถึงฉบับปัจจุบัน../add_file/เป็นผลของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับ (2561-2564) ซึ่งคาบเกี่ยวก่อนถึงฉบับปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3../add_file/3
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3../add_file/3
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 เพื่อเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับปัจจุบัน รวมถึงเพื่อควบคุมการใช้เครื่องเสียงมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม โดยร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน QR CODE นี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 เพื่อเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับปัจจุบัน รวมถึงเพื่อควบคุมการใช้เครื่องเสียงมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม โดยร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน QR CODE นี้../add_file/ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 เพื่อเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับปัจจุบัน รวมถึงเพื่อควบคุมการใช้เครื่องเสียงมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม โดยร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน QR CODE นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อจถ.07 สายหลังฝายห้วยกำปี้ ชุมชนตั้งใจพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อจถ.07 สายหลังฝายห้วยกำปี้ ชุมชนตั้งใจพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์../add_file/เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อจถ.07 สายหลังฝายห้วยกำปี้ ชุมชนตั้งใจพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ../add_file/เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอประชาสัมพันธ์ทุกท่าน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวดอำเภอปทุมราชวงศา ประจำปี 2566 ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ณ วัดนาหว้า (วัดป่าหนองกุง) ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้จัดงานได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงานของตนเอง และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ????และขอบคุณมา ณ โอกาศนี้???? ลิ้งแบบประเมิน >>> https://forms.gle/pbuFpqFafKC95Asc6 หรือ QrCode ตามรูปภาพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอประชาสัมพันธ์ทุกท่าน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวดอำเภอปทุมราชวงศา ประจำปี 2566 ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ณ วัดนาหว้า (วัดป่าหนองกุง) ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้จัดงานได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงานของตนเอง และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ????และขอบคุณมา ณ โอกาศนี้???? ลิ้งแบบประเมิน >>> https://forms.gle/pbuFpqFafKC95Asc6 หรือ QrCode ตามรูปภาพ../add_file/ขอประชาสัมพันธ์ทุกท่าน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวดอำเภอปทุมราชวงศา ประจำปี 2566 ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ณ วัดนาหว้า (วัดป่าหนองกุง) ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้จัดงานได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงานของตนเอง และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ????และขอบคุณมา ณ โอกาศนี้???? ลิ้งแบบประเมิน >>> https://forms.gle/pbuFpqFafKC95Asc6 หรือ QrCode ตามรูปภาพ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - ขอความอนุเคราะห์จากท่านนายก ทต.ปทุมราชวงศา ช่วยดำเนินการซ่อมแซมถนน คสล. เส้นจากสามยากบ้านนาหว้า ไป บ้านสามัคคี (เส้นข้างป่าช้าบ้านนาหว้า) ระยะทางประมาณ 300 เมตร - เนื่องจากถนน คสล.ดังกล่าวเป็นหลุม เป็นบ่อหลายจุด (ไม่มีที่หลบ) เดือดร้อนในการสัญจรอย่างมากและเป็นมานานแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ขอความอนุเคราะห์จากท่านนายก ทต.ปทุมราชวงศา ช่วยดำเนินการซ่อมแซมถนน คสล. เส้นจากสามยากบ้านนาหว้า ไป บ้านสามัคคี (เส้นข้างป่าช้าบ้านนาหว้า) ระยะทางประมาณ 300 เมตร - เนื่องจากถนน คสล.ดังกล่าวเป็นหลุม เป็นบ่อหลายจุด (ไม่มีที่หลบ) เดือดร้อนในการสัญจรอย่างมากและเป็นมานานแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้../add_file/- ขอความอนุเคราะห์จากท่านนายก ทต.ปทุมราชวงศา ช่วยดำเนินการซ่อมแซมถนน คสล. เส้นจากสามยากบ้านนาหว้า ไป บ้านสามัคคี (เส้นข้างป่าช้าบ้านนาหว้า) ระยะทางประมาณ 300 เมตร - เนื่องจากถนน คสล.ดังกล่าวเป็นหลุม เป็นบ่อหลายจุด (ไม่มีที่หลบ) เดือดร้อนในการสัญจรอย่างมากและเป็นมานานแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/people/%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2-%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/pfbid021vrk65vTj8N46EDD81DBqtSqzwY7oKSKVDKR6gAjD7WD36vE7pE7xoh9PGhiiM8zl/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/people/%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2-%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/pfbid021vrk65vTj8N46EDD81DBqtSqzwY7oKSKVDKR6gAjD7WD36vE7pE7xoh9PGhiiM8zl/../add_file/https://www.facebook.com/people/%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2-%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/pfbid021vrk65vTj8N46EDD81DBqtSqzwY7oKSKVDKR6gAjD7WD36vE7pE7xoh9PGhiiM8zl/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.ptrws.go.th/index/index.php file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.ptrws.go.th/index/index.php../add_file/https://www.ptrws.go.th/index/index.php
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สอบถามคับ ตามหาพ่อชื่อพิลาพ่อพิมพ์ บ้านเลขที่7หมู่5ต.ปทุมราชวงศา อยากรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ใหมคับ ไม่เคยเจอหน้าพ่อ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สอบถามคับ ตามหาพ่อชื่อพิลาพ่อพิมพ์ บ้านเลขที่7หมู่5ต.ปทุมราชวงศา อยากรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ใหมคับ ไม่เคยเจอหน้าพ่อ../add_file/สอบถามคับ ตามหาพ่อชื่อพิลาพ่อพิมพ์ บ้านเลขที่7หมู่5ต.ปทุมราชวงศา อยากรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ใหมคับ ไม่เคยเจอหน้าพ่อ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : **โปรดให้ความเป็นธรรมและตักเตือนอย่างฟนักกับเจ้าหน้าที่นี้ อย่าให้ไปพูดจาย่ำแย่แบบนี้กับใครอีกค่ะ** วันนี้ไปย้ายทะเบียนเข้าบ้าน เนื่องจากมีชื่ออยู่ทะเบียนกลาง สอบถามเจ้าหน้าที่คนนี้ได้รับคำพูดจาแย่ๆกลับมา พูดออกมาได้อย่างไรคะ ว่าคนอยู่ทะเบียนกลางไม่ปกติ จะทราบหรือไม่ทราบเหตุผลของการเข้าไปอยู่แล้วมีสิทธิ์พูดแบบนี้หรือคะ ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยค่ะ บอกว่าแม่รับเป็นบุตรคนเดียวแล้ว บรรลุนิติภาวะแล้ว ยังจะให้พ่อแม่มาอีก ก็ระบุไปแล้วว่าแม่รับเป็นบุตรคนเดียว ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนนี้พูดเป็นคำเดียวหรือคะว่าต้องเอาพ่อแม่มา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: **โปรดให้ความเป็นธรรมและตักเตือนอย่างฟนักกับเจ้าหน้าที่นี้ อย่าให้ไปพูดจาย่ำแย่แบบนี้กับใครอีกค่ะ** วันนี้ไปย้ายทะเบียนเข้าบ้าน เนื่องจากมีชื่ออยู่ทะเบียนกลาง สอบถามเจ้าหน้าที่คนนี้ได้รับคำพูดจาแย่ๆกลับมา พูดออกมาได้อย่างไรคะ ว่าคนอยู่ทะเบียนกลางไม่ปกติ จะทราบหรือไม่ทราบเหตุผลของการเข้าไปอยู่แล้วมีสิทธิ์พูดแบบนี้หรือคะ ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยค่ะ บอกว่าแม่รับเป็นบุตรคนเดียวแล้ว บรรลุนิติภาวะแล้ว ยังจะให้พ่อแม่มาอีก ก็ระบุไปแล้วว่าแม่รับเป็นบุตรคนเดียว ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนนี้พูดเป็นคำเดียวหรือคะว่าต้องเอาพ่อแม่มา ../add_file/**โปรดให้ความเป็นธรรมและตักเตือนอย่างฟนักกับเจ้าหน้าที่นี้ อย่าให้ไปพูดจาย่ำแย่แบบนี้กับใครอีกค่ะ** วันนี้ไปย้ายทะเบียนเข้าบ้าน เนื่องจากมีชื่ออยู่ทะเบียนกลาง สอบถามเจ้าหน้าที่คนนี้ได้รับคำพูดจาแย่ๆกลับมา พูดออกมาได้อย่างไรคะ ว่าคนอยู่ทะเบียนกลางไม่ปกติ จะทราบหรือไม่ทราบเหตุผลของการเข้าไปอยู่แล้วมีสิทธิ์พูดแบบนี้หรือคะ ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยค่ะ บอกว่าแม่รับเป็นบุตรคนเดียวแล้ว บรรลุนิติภาวะแล้ว ยังจะให้พ่อแม่มาอีก ก็ระบุไปแล้วว่าแม่รับเป็นบุตรคนเดียว ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนนี้พูดเป็นคำเดียวหรือคะว่าต้องเอาพ่อแม่มา
ชื่อไฟล์ : **โปรดให้ความเป็นธรรมและตักเตือนอย่างฟนักกับเจ้าหน้าที่นี้ อย่าให้ไปพูดจาย่ำแย่แบบนี้กับใครอีกค่ะ** วันนี้ไปย้ายทะเบียนเข้าบ้าน เนื่องจากมีชื่ออยู่ทะเบียนกลาง สอบถามเจ้าหน้าที่คนนี้ได้รับคำพูดจาแย่ๆกลับมา พูดออกมาได้อย่างไรคะ ว่าคนอยู่ทะเบียนกลางไม่ปกติ จะทราบหรือไม่ทราบเหตุผลของการเข้าไปอยู่แล้วมีสิทธิ์พูดแบบนี้หรือคะ ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยค่ะ บอกว่าแม่รับเป็นบุตรคนเดียวแล้ว บรรลุนิติภาวะแล้ว ยังจะให้พ่อแม่มาอีก ก็ระบุไปแล้วว่าแม่รับเป็นบุตรคนเดียว ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนนี้พูดเป็นคำเดียวหรือคะว่าต้องเอาพ่อแม่มา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: **โปรดให้ความเป็นธรรมและตักเตือนอย่างฟนักกับเจ้าหน้าที่นี้ อย่าให้ไปพูดจาย่ำแย่แบบนี้กับใครอีกค่ะ** วันนี้ไปย้ายทะเบียนเข้าบ้าน เนื่องจากมีชื่ออยู่ทะเบียนกลาง สอบถามเจ้าหน้าที่คนนี้ได้รับคำพูดจาแย่ๆกลับมา พูดออกมาได้อย่างไรคะ ว่าคนอยู่ทะเบียนกลางไม่ปกติ จะทราบหรือไม่ทราบเหตุผลของการเข้าไปอยู่แล้วมีสิทธิ์พูดแบบนี้หรือคะ ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยค่ะ บอกว่าแม่รับเป็นบุตรคนเดียวแล้ว บรรลุนิติภาวะแล้ว ยังจะให้พ่อแม่มาอีก ก็ระบุไปแล้วว่าแม่รับเป็นบุตรคนเดียว ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนนี้พูดเป็นคำเดียวหรือคะว่าต้องเอาพ่อแม่มา ../add_file/**โปรดให้ความเป็นธรรมและตักเตือนอย่างฟนักกับเจ้าหน้าที่นี้ อย่าให้ไปพูดจาย่ำแย่แบบนี้กับใครอีกค่ะ** วันนี้ไปย้ายทะเบียนเข้าบ้าน เนื่องจากมีชื่ออยู่ทะเบียนกลาง สอบถามเจ้าหน้าที่คนนี้ได้รับคำพูดจาแย่ๆกลับมา พูดออกมาได้อย่างไรคะ ว่าคนอยู่ทะเบียนกลางไม่ปกติ จะทราบหรือไม่ทราบเหตุผลของการเข้าไปอยู่แล้วมีสิทธิ์พูดแบบนี้หรือคะ ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยค่ะ บอกว่าแม่รับเป็นบุตรคนเดียวแล้ว บรรลุนิติภาวะแล้ว ยังจะให้พ่อแม่มาอีก ก็ระบุไปแล้วว่าแม่รับเป็นบุตรคนเดียว ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนนี้พูดเป็นคำเดียวหรือคะว่าต้องเอาพ่อแม่มา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เป็นการดำเนินการใน ปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เป็นการดำเนินการใน ปี 2566../add_file/เป็นการดำเนินการใน ปี 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เป็นผลของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับ (2561-2564) ซึ่งคาบเกี่ยวก่อนถึงฉบับปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เป็นผลของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับ (2561-2564) ซึ่งคาบเกี่ยวก่อนถึงฉบับปัจจุบัน../add_file/เป็นผลของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับ (2561-2564) ซึ่งคาบเกี่ยวก่อนถึงฉบับปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P2aDj43Thu13038.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MbjgIqvThu13815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : LSQtZ1uThu84926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1.ด้านเกษตรกรรม -ชื่อ-สกุล นายประเสริฐ บุญมาก อายุ 69 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 249 หมู่ 4 ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ท านา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา -ชื่อ-สกุล นายเศรษฐา บ่อแก้ว อายุ 42 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 55/2 บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ 4 ต าบลนาหว้าอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ท านา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา 2.ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม -ชื่อ-สกุล นางบุญยิ่ง ลาภสาร อายุ ๖๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๕ บ้านนาถาวร ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการทำพานบายศรี -ชื่อ- สกุล นางเผือก ยอดแก้ว อายุ ๖๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๗๒หมู่ที่ ๔ บ้านนาหว้าต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการท าพานบายศรี การท าขันหมกเบ็ง -ชื่อ- สกุล นางดอกหล่ า แก้วโท อายุ ๕๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้านการท าพานบายศรี การทอผ้า -ชื่อ- สกุล นางพวง พุดแดง อายุ ๗๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน การทอผ้า -ชื่อ- สกุล นางล าดวน ทองห่อ อายุ ๖๙ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน การสานแห สานสวิง -ชื่อ- สกุล นางมะลิ บุษบาล อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้านการทอผ้า -ชื่อ- สกุล นางอ านวย เทพพันทา อายุ ๖๗ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน จักรสาน สานสวิง -ชื่อ- สกุล นางเฉลียว วงศ์วาน อายุ ๖๙ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้านการท าพานบายศรี การท าขันหมากเบ็ง -ชื่อ- สกุล นางอ าคา บ่อแก้ว อายุ ๖๕ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๔ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก -ชื่อ- สกุล นายดา ทองแก้ว อายุ ๗๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๔ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน ท าไม้กวาดจากทางมะพร้าว สานแปลจากไม้ไผ 3ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการรักษาโรค การใช้สมุนไพร นวดแผนโบราณ -ชื่อ- สกุล นายก๋วน แสนเป็ง อายุ ๗๖ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้าน ยาสมุนไพรพื้นบ้าน -ชื่อ- สกุล นางสาวศัลย์อักษร พรมอินทร์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ 318 หมู่ที่ 2 ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้าน ยาสมุนไพรพื้นบ้าน 4.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -่อ-สกุล นายประเสริฐ บุญมาก อายุ 69 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 249 หมู่ 4 ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการเกษตรกร กักเก็บน้ าใช้ในฤดูแล้ง ขุดบ่อเลี้ยงปลา เกษตรผสมผสาน -ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล นายเศรษฐา บ่อแก้ว อายุ 42 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 55/2 บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ 4 ต าบลนาหว้าอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ท านา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา 5.ด้านศาสนา พิธีกรรม -ชื่อ- สกุล นายบุญมา บ่อแก้ว อายุ ๗๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน หมอพราหมณ์สู่ขวัญ -ชื่อ- สกุล นายญาณ แสนเขียว อายุ ๘๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๘๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสารถด้าน หมอสูตร,หมอพราหมณ์สู่ขวัญ -ชื่อ- สกุล นายพิทักษ์ พูลภาพ อายุ ๖๕ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙๕หมู่ที่ ๒ บ้านนาหว้าต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารด้าน หมอพราหมณ์สู่ขวัญ -ชื่อ- สกุล นายเผิ่ง หอมน้อย อายุ ๘๗ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้านหมอพราหมณ์สู่ขวัญ 6.ด้านการอยู่กิน การประกอบอาชีพ -ชื่อ- สกุล นางสมหมาย ชูรัตน์อายุ ๔๘ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมจีน -ชื่อ- สกุล นางอมร วันสา อายุ ๔๙ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๖๘ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมจีน -ชื่อ- สกุล นางหนูเลื่อน บ่อแก้ว อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๖/๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมจีน -ชื่อ- สกุล นางเพ็ต พุดแดง วันสา อายุ ๔๖ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๔๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมทองม้วน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.ด้านเกษตรกรรม -ชื่อ-สกุล นายประเสริฐ บุญมาก อายุ 69 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 249 หมู่ 4 ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ท านา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา -ชื่อ-สกุล นายเศรษฐา บ่อแก้ว อายุ 42 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 55/2 บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ 4 ต าบลนาหว้าอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ท านา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา 2.ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม -ชื่อ-สกุล นางบุญยิ่ง ลาภสาร อายุ ๖๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๕ บ้านนาถาวร ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการทำพานบายศรี -ชื่อ- สกุล นางเผือก ยอดแก้ว อายุ ๖๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๗๒หมู่ที่ ๔ บ้านนาหว้าต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการท าพานบายศรี การท าขันหมกเบ็ง -ชื่อ- สกุล นางดอกหล่ า แก้วโท อายุ ๕๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้านการท าพานบายศรี การทอผ้า -ชื่อ- สกุล นางพวง พุดแดง อายุ ๗๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน การทอผ้า -ชื่อ- สกุล นางล าดวน ทองห่อ อายุ ๖๙ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน การสานแห สานสวิง -ชื่อ- สกุล นางมะลิ บุษบาล อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้านการทอผ้า -ชื่อ- สกุล นางอ านวย เทพพันทา อายุ ๖๗ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน จักรสาน สานสวิง -ชื่อ- สกุล นางเฉลียว วงศ์วาน อายุ ๖๙ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้านการท าพานบายศรี การท าขันหมากเบ็ง -ชื่อ- สกุล นางอ าคา บ่อแก้ว อายุ ๖๕ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๔ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก -ชื่อ- สกุล นายดา ทองแก้ว อายุ ๗๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๔ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน ท าไม้กวาดจากทางมะพร้าว สานแปลจากไม้ไผ 3ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการรักษาโรค การใช้สมุนไพร นวดแผนโบราณ -ชื่อ- สกุล นายก๋วน แสนเป็ง อายุ ๗๖ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้าน ยาสมุนไพรพื้นบ้าน -ชื่อ- สกุล นางสาวศัลย์อักษร พรมอินทร์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ 318 หมู่ที่ 2 ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้าน ยาสมุนไพรพื้นบ้าน 4.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -่อ-สกุล นายประเสริฐ บุญมาก อายุ 69 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 249 หมู่ 4 ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการเกษตรกร กักเก็บน้ าใช้ในฤดูแล้ง ขุดบ่อเลี้ยงปลา เกษตรผสมผสาน -ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล นายเศรษฐา บ่อแก้ว อายุ 42 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 55/2 บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ 4 ต าบลนาหว้าอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ท านา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา 5.ด้านศาสนา พิธีกรรม -ชื่อ- สกุล นายบุญมา บ่อแก้ว อายุ ๗๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน หมอพราหมณ์สู่ขวัญ -ชื่อ- สกุล นายญาณ แสนเขียว อายุ ๘๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๘๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสารถด้าน หมอสูตร,หมอพราหมณ์สู่ขวัญ -ชื่อ- สกุล นายพิทักษ์ พูลภาพ อายุ ๖๕ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙๕หมู่ที่ ๒ บ้านนาหว้าต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารด้าน หมอพราหมณ์สู่ขวัญ -ชื่อ- สกุล นายเผิ่ง หอมน้อย อายุ ๘๗ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้านหมอพราหมณ์สู่ขวัญ 6.ด้านการอยู่กิน การประกอบอาชีพ -ชื่อ- สกุล นางสมหมาย ชูรัตน์อายุ ๔๘ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมจีน -ชื่อ- สกุล นางอมร วันสา อายุ ๔๙ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๖๘ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมจีน -ชื่อ- สกุล นางหนูเลื่อน บ่อแก้ว อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๖/๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมจีน -ชื่อ- สกุล นางเพ็ต พุดแดง วันสา อายุ ๔๖ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๔๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมทองม้วน ../add_file/1.ด้านเกษตรกรรม -ชื่อ-สกุล นายประเสริฐ บุญมาก อายุ 69 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 249 หมู่ 4 ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ท านา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา -ชื่อ-สกุล นายเศรษฐา บ่อแก้ว อายุ 42 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 55/2 บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ 4 ต าบลนาหว้าอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ท านา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา 2.ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม -ชื่อ-สกุล นางบุญยิ่ง ลาภสาร อายุ ๖๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๕ บ้านนาถาวร ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการทำพานบายศรี -ชื่อ- สกุล นางเผือก ยอดแก้ว อายุ ๖๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๗๒หมู่ที่ ๔ บ้านนาหว้าต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการท าพานบายศรี การท าขันหมกเบ็ง -ชื่อ- สกุล นางดอกหล่ า แก้วโท อายุ ๕๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้านการท าพานบายศรี การทอผ้า -ชื่อ- สกุล นางพวง พุดแดง อายุ ๗๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน การทอผ้า -ชื่อ- สกุล นางล าดวน ทองห่อ อายุ ๖๙ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน การสานแห สานสวิง -ชื่อ- สกุล นางมะลิ บุษบาล อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้านการทอผ้า -ชื่อ- สกุล นางอ านวย เทพพันทา อายุ ๖๗ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน จักรสาน สานสวิง -ชื่อ- สกุล นางเฉลียว วงศ์วาน อายุ ๖๙ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้านการท าพานบายศรี การท าขันหมากเบ็ง -ชื่อ- สกุล นางอ าคา บ่อแก้ว อายุ ๖๕ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๔ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก -ชื่อ- สกุล นายดา ทองแก้ว อายุ ๗๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๔ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน ท าไม้กวาดจากทางมะพร้าว สานแปลจากไม้ไผ 3ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการรักษาโรค การใช้สมุนไพร นวดแผนโบราณ -ชื่อ- สกุล นายก๋วน แสนเป็ง อายุ ๗๖ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้าน ยาสมุนไพรพื้นบ้าน -ชื่อ- สกุล นางสาวศัลย์อักษร พรมอินทร์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ 318 หมู่ที่ 2 ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้าน ยาสมุนไพรพื้นบ้าน 4.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -่อ-สกุล นายประเสริฐ บุญมาก อายุ 69 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 249 หมู่ 4 ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการเกษตรกร กักเก็บน้ าใช้ในฤดูแล้ง ขุดบ่อเลี้ยงปลา เกษตรผสมผสาน -ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล นายเศรษฐา บ่อแก้ว อายุ 42 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 55/2 บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ 4 ต าบลนาหว้าอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นเกษตรกรผสมผสาน ท านา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา 5.ด้านศาสนา พิธีกรรม -ชื่อ- สกุล นายบุญมา บ่อแก้ว อายุ ๗๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน หมอพราหมณ์สู่ขวัญ -ชื่อ- สกุล นายญาณ แสนเขียว อายุ ๘๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๘๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสารถด้าน หมอสูตร,หมอพราหมณ์สู่ขวัญ -ชื่อ- สกุล นายพิทักษ์ พูลภาพ อายุ ๖๕ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙๕หมู่ที่ ๒ บ้านนาหว้าต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารด้าน หมอพราหมณ์สู่ขวัญ -ชื่อ- สกุล นายเผิ่ง หอมน้อย อายุ ๘๗ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถ ด้านหมอพราหมณ์สู่ขวัญ 6.ด้านการอยู่กิน การประกอบอาชีพ -ชื่อ- สกุล นางสมหมาย ชูรัตน์อายุ ๔๘ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมจีน -ชื่อ- สกุล นางอมร วันสา อายุ ๔๙ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๖๘ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมจีน -ชื่อ- สกุล นางหนูเลื่อน บ่อแก้ว อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๖/๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมจีน -ชื่อ- สกุล นางเพ็ต พุดแดง วันสา อายุ ๔๖ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๔๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ความสามารถด้าน อาหารการท าขนมทองม้วน
ชื่อไฟล์ : เรียน ท่านนายกเทศมนตรี ขอร้องเรียนในนามตัวแทนประชาชนผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ขอให้ตรวจสอบตราชั่งแม่ค้าในตลาด ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เนื่องจากซื้อของแล้วนำมาชั่งที่บ้าน กลับพบว่าไม่ตรงตามที่ชั่งมากับแม่ค้า ซื้อของชั่งแล้วหนัก 1 กก.แต่นำมาชั่งที่บ้านได้ 8-7 ขีด ขอให้ตรวจสอบตราชั่งแม่ค้าทุกเจ้าด้วย ขอบพระคุณค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียน ท่านนายกเทศมนตรี ขอร้องเรียนในนามตัวแทนประชาชนผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ขอให้ตรวจสอบตราชั่งแม่ค้าในตลาด ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เนื่องจากซื้อของแล้วนำมาชั่งที่บ้าน กลับพบว่าไม่ตรงตามที่ชั่งมากับแม่ค้า ซื้อของชั่งแล้วหนัก 1 กก.แต่นำมาชั่งที่บ้านได้ 8-7 ขีด ขอให้ตรวจสอบตราชั่งแม่ค้าทุกเจ้าด้วย ขอบพระคุณค่ะ../add_file/เรียน ท่านนายกเทศมนตรี ขอร้องเรียนในนามตัวแทนประชาชนผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ขอให้ตรวจสอบตราชั่งแม่ค้าในตลาด ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เนื่องจากซื้อของแล้วนำมาชั่งที่บ้าน กลับพบว่าไม่ตรงตามที่ชั่งมากับแม่ค้า ซื้อของชั่งแล้วหนัก 1 กก.แต่นำมาชั่งที่บ้านได้ 8-7 ขีด ขอให้ตรวจสอบตราชั่งแม่ค้าทุกเจ้าด้วย ขอบพระคุณค่ะ
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ โปรดคลิ๊กที่ >>>https://www.ptrws.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ โปรดคลิ๊กที่ >>>https://www.ptrws.go.th/../add_file/ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ โปรดคลิ๊กที่ >>>https://www.ptrws.go.th/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 2567 – เดือนกันยายน 2567 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2568 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2568 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508) มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 2567 – เดือนกันยายน 2567 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ห้องสำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ระหว่างเวลา08.30 – 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพโดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 2567 – เดือนกันยายน 2567 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2568 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2568 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508) มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 2567 – เดือนกันยายน 2567 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ห้องสำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ระหว่างเวลา08.30 – 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพโดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)../add_file/ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 2567 – เดือนกันยายน 2567 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2568 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2568 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508) มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 2567 – เดือนกันยายน 2567 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ห้องสำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ระหว่างเวลา08.30 – 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพโดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)
ชื่อไฟล์ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 2567 – เดือนกันยายน 2567 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2568 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2568 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508) มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 2567 – เดือนกันยายน 2567 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ห้องสำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ระหว่างเวลา08.30 – 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพโดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) บัญชีแนบท้ายด้านล่าง>>> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 2567 – เดือนกันยายน 2567 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2568 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2568 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508) มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 2567 – เดือนกันยายน 2567 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ห้องสำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ระหว่างเวลา08.30 – 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพโดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) บัญชีแนบท้ายด้านล่าง>>>../add_file/ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 2567 – เดือนกันยายน 2567 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2568 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2568 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508) มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 2567 – เดือนกันยายน 2567 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ห้องสำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ระหว่างเวลา08.30 – 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพโดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) บัญชีแนบท้ายด้านล่าง>>>
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : * ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ 2566 * * ในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566* * ประกวดในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิากยน 2566 * ณ วัดนาหว้า (วัดป่าหนองกุง) ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิ๊ก ---------------------------------------------------------- “รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566" ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ติดต่อสอบถาม 045-989-656 กด 104 หรือ 0621963702 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: * ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ 2566 * * ในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566* * ประกวดในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิากยน 2566 * ณ วัดนาหว้า (วัดป่าหนองกุง) ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิ๊ก ---------------------------------------------------------- “รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566" ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ติดต่อสอบถาม 045-989-656 กด 104 หรือ 0621963702../add_file/* ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ 2566 * * ในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566* * ประกวดในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิากยน 2566 * ณ วัดนาหว้า (วัดป่าหนองกุง) ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิ๊ก ---------------------------------------------------------- “รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566" ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ติดต่อสอบถาม 045-989-656 กด 104 หรือ 0621963702
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : XYpq9i0Thu24026.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การเผาในที่โล่งแจ้ง เช่น การเผากำจัดขยะมูลฝอย หญ้า หรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์ใดๆ มักนิยมใช้วิธีการใช้เชื้อเพลิงจุดเผาเพราะเป็นวิธีที่ได้ผลอย่างรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งการกำจัดเศษซากพืชหรือขยะด้วยวิธีนี้ นอกจากจะทำให้เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้ว ยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากกลุ่มควันฝุ่นละอองจากขี้เถ้า และยังอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามได้อีกด้วย ซึ่งการกระทำเหล่านี้มีกฎหมายอัตราโทษไว้ ตามระดับของความร้ายแรงแห่งการกระทำ ดังนี้ การเผาหญ้า หรือขยะ หรือสิ่งอื่นใดในที่ดินของตนเองนั้น ยังไม่รุนแรงถึงขั้นที่อาจจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของบุคคลอื่น เพียงแต่ก่อให้เกิด กลิ่น แสง สี เสียง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ตามกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามเป็นหนังสือให้ผู้เจ้าของที่ดินผู้เผาหยุดกระทำการดังกล่าวได้ และยังสามารถกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น **ห้ามมิให้ทำการเผาอีกต่อไป และหากเจ้าของที่ดินผู้เผายังฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็จะมีความผิดอาญา โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 ,26,28,74 ) ***แต่หากมีความรุนแรงถึงขั้นที่ “น่าจะ” เป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น เช่นนี้เจ้าของที่ดินผู้เผาจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ทั้งนี้โดยที่ไม่ต้องเกิดเพลิงไหม้หรือความเสียหายขึ้นจริงๆเลย เพียงแต่น่าจะเกิดก็เป็นความผิดตามมาตรา 220 แล้ว ****หากเกิดอันตรายขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นจริงๆ ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 218 หรือมาตรา 224 แล้วแต่กรณีซึ่งมีระวางโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต ยกเว้นหากทรัพย์สินที่เกิดเพลิงใหม้หรืออาจจะเกิดเพลิงใหม้นั้นมีราคาเล็กน้อย ผู้กระทำก็จะได้รับโทษเบาลงตามมาตรา 223 *******หากลักษณะการเผาหญ้าหรือขยะหรือสิ่งอื่นใดในที่ดินของตนเองนั้น ผู้กระทำย่อมเล็งเห็นผลได้อยู่แล้วว่า ลักษณะการจุดไฟเผาของตนอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้อย่างแน่นอน เช่น จุดไฟในลักษณะที่ใกล้เคียงกับบ้านหรือทรัพย์สินของคนอื่นอย่างมาก ในช่วงที่ลมแรง เช่นนี้ ผู้กระทำผิดย่อมมีความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 217-218 แล้วแต่กรณี ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกขั้นสูงถึงประหารชีวิต ด้วยความห่วงใยจากกองปราบ…การเผาหญ้า ขยะ และสิ่งไม่พึงประสงค์ในที่โล่งแจ้ง นอกจากจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ผู้กระทำยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเผาในที่โล่งแจ้ง เช่น การเผากำจัดขยะมูลฝอย หญ้า หรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์ใดๆ มักนิยมใช้วิธีการใช้เชื้อเพลิงจุดเผาเพราะเป็นวิธีที่ได้ผลอย่างรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งการกำจัดเศษซากพืชหรือขยะด้วยวิธีนี้ นอกจากจะทำให้เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้ว ยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากกลุ่มควันฝุ่นละอองจากขี้เถ้า และยังอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามได้อีกด้วย ซึ่งการกระทำเหล่านี้มีกฎหมายอัตราโทษไว้ ตามระดับของความร้ายแรงแห่งการกระทำ ดังนี้ การเผาหญ้า หรือขยะ หรือสิ่งอื่นใดในที่ดินของตนเองนั้น ยังไม่รุนแรงถึงขั้นที่อาจจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของบุคคลอื่น เพียงแต่ก่อให้เกิด กลิ่น แสง สี เสียง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ตามกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามเป็นหนังสือให้ผู้เจ้าของที่ดินผู้เผาหยุดกระทำการดังกล่าวได้ และยังสามารถกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น **ห้ามมิให้ทำการเผาอีกต่อไป และหากเจ้าของที่ดินผู้เผายังฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็จะมีความผิดอาญา โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 ,26,28,74 ) ***แต่หากมีความรุนแรงถึงขั้นที่ “น่าจะ” เป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น เช่นนี้เจ้าของที่ดินผู้เผาจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ทั้งนี้โดยที่ไม่ต้องเกิดเพลิงไหม้หรือความเสียหายขึ้นจริงๆเลย เพียงแต่น่าจะเกิดก็เป็นความผิดตามมาตรา 220 แล้ว ****หากเกิดอันตรายขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นจริงๆ ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 218 หรือมาตรา 224 แล้วแต่กรณีซึ่งมีระวางโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต ยกเว้นหากทรัพย์สินที่เกิดเพลิงใหม้หรืออาจจะเกิดเพลิงใหม้นั้นมีราคาเล็กน้อย ผู้กระทำก็จะได้รับโทษเบาลงตามมาตรา 223 *******หากลักษณะการเผาหญ้าหรือขยะหรือสิ่งอื่นใดในที่ดินของตนเองนั้น ผู้กระทำย่อมเล็งเห็นผลได้อยู่แล้วว่า ลักษณะการจุดไฟเผาของตนอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้อย่างแน่นอน เช่น จุดไฟในลักษณะที่ใกล้เคียงกับบ้านหรือทรัพย์สินของคนอื่นอย่างมาก ในช่วงที่ลมแรง เช่นนี้ ผู้กระทำผิดย่อมมีความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 217-218 แล้วแต่กรณี ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกขั้นสูงถึงประหารชีวิต ด้วยความห่วงใยจากกองปราบ…การเผาหญ้า ขยะ และสิ่งไม่พึงประสงค์ในที่โล่งแจ้ง นอกจากจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ผู้กระทำยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย../add_file/การเผาในที่โล่งแจ้ง เช่น การเผากำจัดขยะมูลฝอย หญ้า หรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์ใดๆ มักนิยมใช้วิธีการใช้เชื้อเพลิงจุดเผาเพราะเป็นวิธีที่ได้ผลอย่างรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งการกำจัดเศษซากพืชหรือขยะด้วยวิธีนี้ นอกจากจะทำให้เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้ว ยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากกลุ่มควันฝุ่นละอองจากขี้เถ้า และยังอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามได้อีกด้วย ซึ่งการกระทำเหล่านี้มีกฎหมายอัตราโทษไว้ ตามระดับของความร้ายแรงแห่งการกระทำ ดังนี้ การเผาหญ้า หรือขยะ หรือสิ่งอื่นใดในที่ดินของตนเองนั้น ยังไม่รุนแรงถึงขั้นที่อาจจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของบุคคลอื่น เพียงแต่ก่อให้เกิด กลิ่น แสง สี เสียง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ตามกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามเป็นหนังสือให้ผู้เจ้าของที่ดินผู้เผาหยุดกระทำการดังกล่าวได้ และยังสามารถกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น **ห้ามมิให้ทำการเผาอีกต่อไป และหากเจ้าของที่ดินผู้เผายังฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็จะมีความผิดอาญา โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 ,26,28,74 ) ***แต่หากมีความรุนแรงถึงขั้นที่ “น่าจะ” เป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น เช่นนี้เจ้าของที่ดินผู้เผาจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ทั้งนี้โดยที่ไม่ต้องเกิดเพลิงไหม้หรือความเสียหายขึ้นจริงๆเลย เพียงแต่น่าจะเกิดก็เป็นความผิดตามมาตรา 220 แล้ว ****หากเกิดอันตรายขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นจริงๆ ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 218 หรือมาตรา 224 แล้วแต่กรณีซึ่งมีระวางโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต ยกเว้นหากทรัพย์สินที่เกิดเพลิงใหม้หรืออาจจะเกิดเพลิงใหม้นั้นมีราคาเล็กน้อย ผู้กระทำก็จะได้รับโทษเบาลงตามมาตรา 223 *******หากลักษณะการเผาหญ้าหรือขยะหรือสิ่งอื่นใดในที่ดินของตนเองนั้น ผู้กระทำย่อมเล็งเห็นผลได้อยู่แล้วว่า ลักษณะการจุดไฟเผาของตนอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้อย่างแน่นอน เช่น จุดไฟในลักษณะที่ใกล้เคียงกับบ้านหรือทรัพย์สินของคนอื่นอย่างมาก ในช่วงที่ลมแรง เช่นนี้ ผู้กระทำผิดย่อมมีความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 217-218 แล้วแต่กรณี ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกขั้นสูงถึงประหารชีวิต ด้วยความห่วงใยจากกองปราบ…การเผาหญ้า ขยะ และสิ่งไม่พึงประสงค์ในที่โล่งแจ้ง นอกจากจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ผู้กระทำยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แบบร้องเรียน-ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลห้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบร้องเรียน-ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลห้วย../add_file/แบบร้องเรียน-ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลห้วย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ถังขยะชำรุด เคยเขียนคำร้องไปแล้ว แจ้งผู้ จัดเก็บค่าขยะ ไปแล้ว ยังไม่ได้เปลี่ยนถัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ถังขยะชำรุด เคยเขียนคำร้องไปแล้ว แจ้งผู้ จัดเก็บค่าขยะ ไปแล้ว ยังไม่ได้เปลี่ยนถัง../add_file/ถังขยะชำรุด เคยเขียนคำร้องไปแล้ว แจ้งผู้ จัดเก็บค่าขยะ ไปแล้ว ยังไม่ได้เปลี่ยนถัง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JwymXqqTue112952.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : P88HmIvTue113114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sOo0lKZTue113528.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้