ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง (เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง