ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง 1398 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง