ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง จำนวน 3 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง