ชื่อเรื่อง : ซื้อยางมะตอย MC ขนาด 200 ลิตร จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง