ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง