ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-6991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง