ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์ริโก้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง