ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บค 877 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง