ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างประกอบอาหารถายพระสงค์และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง