ชื่อเรื่อง : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
รายละเอียด : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 เพื่อเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับปัจจุบัน รวมถึงเพื่อควบคุมการใช้เครื่องเสียงมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม โดยร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน QR CODE นี้
ชื่อไฟล์ : yuaxZl9Fri50921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้