ชื่อเรื่อง: ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีน
ชื่อไฟล์: eMI111BMon101746.jpg