ชื่อเรื่อง: ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีน
ชื่อไฟล์: Ntwen0hMon101757.jpg