ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

เลือกข้อความ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นายวีระชาติ อรรถวัน พร้อมครับครัว (4 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:33)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นายสมาน สมวงศ์ (3 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:04)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นายสุรพงษ์ มุลทมาตย์ และครอบครัว (3 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:17)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นายสมาน สมวงศ์ (7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:36)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นายสุพัฒน์ แก้วชารี (5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:03)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : ข้าพเจ้า นายบัญชา ศรีอ้วน (4 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:31)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นายหนู​พิศ​ ปะ​นา​มะ​โต​ (4 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:57)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นางเพลินพิศ มุลทมาตย์ และครอบครัว (4 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:31)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นางสาวกฤตพร พิลาทอง (4 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:44)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นางทองเขียน พุทธรัตน์ (4 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:44)