info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการนายกฯ 081-0720-672 / สำนักปลัด 045-989-656 กด 1 / กองคลัง 045-989-656 กด 2 / กองช่าง 045-989-656 กด 3 / กองการศึกษา 045-989-656 กด 4 / กองสาธารณสุขฯ 045-989-656 กด 5 งานป้องกันฯ 045-989-656 กด 6มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ราชฎรที่ประสบภัยหนาว
รายละเอียด : วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ราชฎรที่ประสบภัยหนาว โดยนายปราโมทย์ อินลี นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศาเป็นตัวแทนรับมอบผ้าห่มพระราชทาน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 135